Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019-09-16
2019-10-17 godz. 12:00
Wykonanie ekspertyzy tehnicznej mostu w ciągu drogi gminnej - ul. Dunikowskiego km1+489 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.79.2019.DM
(Ost. modyf.-2019-09-16)
2019-09-02
2019-10-03 godz. 10:30
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.76.2019.RM
(Ost. modyf.-2019-09-02)
2019-09-09
2019-09-18 godz. 11:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy młodzieżowej strefy rekreacji - SKATE PARKU w Koźlu - dostęp dla mieszkańców os. Południe, Stare Miasto i Zachód Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.80.2019.RM
(Ost. modyf.-2019-09-18)
1