Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-09-20
2018-10-01 godz. 12:00
Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2018-2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.109.2018.DM
(Ost. modyf.-2018-09-20)
2018-09-17
2018-09-25 godz. 12:00
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spacerowej - II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.111.2018.AS
(Ost. modyf.-2018-09-25)
2018-09-04
2018-09-13 godz. 11:30
Oświetlenie świąteczne miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonach 2018-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.96.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-09-13)
2018-08-01
2018-09-06 godz. 12:30
Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 30 000 000 zł. zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/560/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2018r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.75.2018.AW
(Ost. modyf.-2018-09-06)
1