Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-01-15
2018-02-21 godz. 13:00
"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I" - Część 6a: Odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej wraz z rewaloryzacją terenów zieleni na osiedlu Blachownia (tzw. Park Lotników) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.119.2017.KM
(Ost. modyf.-2018-01-17)
2018-01-16
2018-01-29 godz. 12:30
Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych wraz z koszeniem oraz oczyszczaniem przyległych chodników w latach 2018-2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.3.2018.AW
(Ost. modyf.-2018-01-16)
1