Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019-07-15
2019-08-19 godz. 12:30
Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych w latach 2019-2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.60.2019.AW
(Ost. modyf.-2019-07-15)
2019-07-15
2019-07-23 godz. 12:00
Sporządzenie raportu z podjętych działań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.56.2019.DM
(Ost. modyf.-2019-07-15)
2019-06-19
2019-07-22 godz. 10:30
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.54.2019.RM
(Ost. modyf.-2019-06-19)
1