Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019-12-03
2019-12-11 godz. 12:00
Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.106.2019.KM
(Ost. modyf.-2019-12-03)
2019-11-07
2019-12-10 godz. 12:00
Prace arborystyczne na terenach zieleni i w parkach zabytkowych będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz na pomnikach przyrody w latach 2019÷2022. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.94.2019.DM
(Ost. modyf.-2019-11-07)
2019-12-02
2019-12-10 godz. 11:00
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Kożlu w roku 2020. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.105.2019.RM
(Ost. modyf.-2019-12-02)
1