Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020-11-06
2020-12-10 godz. 12:00
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.121.2020.KM
(Ost. modyf.-2020-11-06)
2020-11-16
2020-11-27 godz. 12:00
Wybór instytucji finansowej zarządzającej i prowadzącej pracownicze plany kapitałowe w Urzędzie Miasta Kędzierzyn-Koźle i jednostkach organizacyjnych Gminy Kędzierzyn-Koźle w latach 2021 - 2024 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.119.2020.DM
(Ost. modyf.-2020-11-24)
2020-11-17
2020-11-27 godz. 11:30
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.128.2020.AJ
(Ost. modyf.-2020-11-24)
2020-11-09
2020-11-17 godz. 12:30
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul.Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.124.2020.AW
(Ost. modyf.-2020-11-17)
2020-10-29
2020-11-13 godz. 12:00
Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2021 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.117.2020.DM
(Ost. modyf.-2020-11-13)
1