Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-05-16
2018-05-24 godz. 12:00
Remont i konserwacja zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem w ramach zadania pn.: Zagospodarowaniae placu przy ul. Traugutta. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.49.2018.KM
(Ost. modyf.-2018-05-18)
2018-05-14
2018-05-22 godz. 12:00
Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) oraz utrzymanie fontanny i zdroju ulicznego II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.47.2018.KM
(Ost. modyf.-2018-05-14)
2018-02-15
2018-04-04 godz. 11:30
Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego - Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.11.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-04-04)
1