Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019-05-13
2019-05-31 godz. 10:30
Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Dunikowskiego przy stacji paliw w Kedzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2019.RM
(Ost. modyf.-2019-05-24)
2019-05-21
2019-05-29 godz. 12:00
Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.37.2019.DM
(Ost. modyf.-2019-05-23)
2019-04-16
2019-05-29 godz. 11:30
Kredyt długoterminowy w wysokości 28 734 660,00 zł zgodnie z projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 kwietnia 2019r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.30.2019.AH
(Ost. modyf.-2019-05-20)
2019-05-15
2019-05-23 godz. 13:00
Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.46.2019.KM
(Ost. modyf.-2019-05-23)
1