Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-02-15
2018-04-04 godz. 11:30
Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego - Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.11.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-03-16)
2018-03-12
2018-03-20 godz. 12:00
Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.25.2018.KM
(Ost. modyf.-2018-03-15)
2018-02-06
2018-03-19 godz. 12:00
"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I" - Utworzenie skweru przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II 32 w Kędzierzynie-Koźlu - wykonanie nasadzeń Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.9.2018.KM
(Ost. modyf.-2018-02-06)
2018-03-02
2018-03-19 godz. 11:30
Kredyt krótkoterminowy odnawialny, finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5.000.000,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr LI/484/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.21.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-03-14)
2018-02-21
2018-03-07 godz. 12:30
System rowerów miejskich OKBike! Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.18.2018.AW
(Ost. modyf.-2018-03-07)
2018-02-21
2018-03-01 godz. 11:30
Badanie dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu "Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego" Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.15.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-03-01)
2018-01-15
2018-02-26 godz. 13:00
"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I" - Odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej wraz z rewaloryzacją terenów zieleni na osiedlu Blachownia (tzw. Park Lotników) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.119.2017.KM
(Ost. modyf.-2018-02-26)
1