Usługi

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019-01-16
2019-01-28 godz. 12:30
Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenach będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle niezarządzanych przez inne podmioty. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.4.2019.AW
(Ost. modyf.-2019-01-16)
1