Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.141.2020.KM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ciągu pieszo - rowerowego łączącego osiedle Piastów i osiedle Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.134.2020.AJ

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i remontu ul. Złotniczej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.146.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Planetorza Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.142.2020.AP

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy i przebudowy strażnicy OSP Cisowa przy ul. Jana Brzechwy w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.139.2020.AJ

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.140.2020.AP

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i remontu ul. Złotniczej (część I) oraz Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu w ramach zadania: Rewitalizacja zabytkowego kompleksu w Koźlu (część II) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.135.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.121.2020.KM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.132.2020.AP

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.133.2020.AW

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.128.2020.AJ

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul.Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.124.2020.AW

Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2021 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.117.2020.DM

Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej os. Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu - wykonanie nasadzeń Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.120.2020.AP

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu - etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.122.2020.AJ

Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2020 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.118.2020.AJ

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.103.2020.AJ

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2020-2021. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.108.2020.DM

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2020-2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.96.2020.AW

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynku DDP nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu wraz z audytem energetycznym Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.109.2020.KM

Utrzymanie czystości na terenach zielni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2020-2022 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.89.2020.AW

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy konstrukcji treningowej typu multiring w Parku Orderu Uśmiechu w Kędzierzynie-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.94.2020.AJ

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej (część I), przebudowy ul. Nektarowej (część II) oraz przebudowy ul. Gajdzika (III część) - II POSTEPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.87.2020.KM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.82.2020.KM

Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazji oraz usuwanie zwłok tych zwierząt w latach 2020 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.92.2020.DM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...