Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8 i 10 w Kędzierzynie-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.62.2020.AW

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.63.2020.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Pamięći Sybiraków (część I) oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie (część II) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.39.2020.KM

Utrzymanie czytsości cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II w tym koszenie, zbieranie liści. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.58.2020.RM

Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.60.2020.RM

Wykonanie projektu nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu - dokumentacja projektowa zieleni - w ramach projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.46.2020.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Juliusza Słowackiego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.41.2020.AW

Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2020.RM

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem - II Postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.53.2020.RM

Prace interwencyjne wcześniej nieprzewidziane z zakresu pielęgnacji i nasadzeń zieleni - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.49.2020.AH

Utrzymanie fontanny na Rynku, zdrojów ulicznych i tężni solankowej przy ul. Kośnego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.40.2020.DM

Prace interwencyjne wcześniej nieprzewidziane z zakresu pielęgnacji i nasadzeń zieleni - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.42.2020.AH

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.36.2020.RM

Utrzymanie i konserwacja miejsc pamięci narodowej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.33.2020.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do posesji ul. Wyspiańskiego od nr 28 do nr 40 - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.37.2020.AH

Prace interwencyjne wcześniej nieprzewidziane z zakresu pielęgnacji i nasadzeń zieleni Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.29.2020.AH

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu widowni muszli koncertowej amfiteatru w Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.31.2020.RM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do posesji ul. Wyspiańskiego od nr 28 do nr 40 - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.24.2020.AH

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 oraz wykonanie dojazdu do altany śmietnikowej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.22.2020.AH

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu widowni muszli koncertowej amfiteatru w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.14.2020.RM

System rowerów miejskich OKBike! na lata 2020 -2022 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.112.2019.AH

Wykonanie nasadzeń drzew lub krzewów w zamian wyciętych na podstawie decyzji Starosty zezwalających na usunięcie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.12.2020.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do posesji ul. Wyspiańskiego od nr 28 do nr 40 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.10.2020.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do posesji ul. Wyspiańskiego od nr 28 do nr 40 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.111.2019.AH

Kredyt krótkoterminowy odnawialny finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.108.2019.AH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...