Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.48.2019.DM

Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.43.2019.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Czerwińskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.51.2019.AH

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Dunikowskiego przy stacji paliw w Kedzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2019.RM

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.37.2019.DM

Kredyt długoterminowy w wysokości 28 734 660,00 zł zgodnie z projektem Uchwały Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 9 kwietnia 2019r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.30.2019.AH

Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.46.2019.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy ul. Kozielskiej - al. Jana Pawła II o budowę tunelu pieszo-rowerowego w nasypie kolejowym w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.14.2019.AW

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.25.2019.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.24.2019.AS

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Dunikowskiego przy stacji paliw w Kedzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.34.2019.RM

Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.19.2019.AW

Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2019-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.39.2019.AW

Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2019-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.29.2019.AW

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem - III postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.28.2019.KM

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej (w tym ornitologicznej) i opracowanie planu ochrony bioróżnorodności na potrzeby opracowania projektowego zieleni wraz z modernizacją ciągów pieszo-rowerowych w zabytkowym parku miejskim Planty Koźla - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.26.2019.AS

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem - II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.21.2019.KM

Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice - rejon ul. Połanieckich Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.17.2019.DM

Przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej (w tym ornitologicznej) i opracowanie planu ochrony bioróżnorodności na potrzeby opracowania projektowego zieleni wraz z modernizacją ciągów pieszo-rowerowych w zabytkowym parku miejskim Planty Koźla Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.20.2019.AS

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Lenartowice - rejon ul. Połanieckich Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.15.2019.DM

Utrzymanie czystości cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.18.2019.AH

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.9.2019.KM

Kredyt krótkoterminowy odnawialny finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle, która zostanie podjęta na sesji Rady Miasta 20 grudnia 2018r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.1.2019.AH

Utrzymanie czystości placów zabaw i stref fitness na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.2.2019.DM

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci powstałych na terenach będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle niezarządzanych przez inne podmioty. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.4.2019.AW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...