Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do posesji ul. Wyspiańskiego od nr 28 do nr 40 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.111.2019.AH

Kredyt krótkoterminowy odnawialny finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5 000 000,00 zł. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.108.2019.AH

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.106.2019.KM

Prace arborystyczne na terenach zieleni i w parkach zabytkowych będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz na pomnikach przyrody w latach 2019÷2022. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.94.2019.DM

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Kożlu w roku 2020. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.105.2019.RM

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z MDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.102.2019.AW

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.98.2019.KM

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Kożlu w latach 2020 -2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.84.2019.RM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy alejki spacerowej wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.97.2019.AW

Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z portalem mapowym dostępnym dla mieszkańców i inwestorów w ramach projektu pn.: Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.93.2019.KM

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2019-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.91.2019.DM

Wykonanie ekspertyzy technicznej mostu w ciągu drogi gminnej - ul. Dunikowskiego km1+489 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.79.2019.DM

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2019-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.86.2019.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.76.2019.RM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy młodzieżowej strefy rekreacji - SKATE PARKU w Koźlu - dostęp dla mieszkańców os. Południe, Stare Miasto i Zachód Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.80.2019.RM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.66.2019.DM

Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych w latach 2019-2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.60.2019.AW

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.71.2019.AH

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy alejki spacerowej wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.72.2019.AW

Sporządzenie raportu z podjętych działań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.56.2019.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.54.2019.RM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.48.2019.DM

Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.43.2019.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Czerwińskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.51.2019.AH

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Dunikowskiego przy stacji paliw w Kedzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2019.RM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...