Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2020-2021. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.108.2020.DM

Utrzymanie czystości na terenach zielni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2020-2022 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.89.2020.AW

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy konstrukcji treningowej typu multiring w Parku Orderu Uśmiechu w Kędzierzynie-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.94.2020.AJ

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej (część I), przebudowy ul. Nektarowej (część II) oraz przebudowy ul. Gajdzika (III część) - II POSTEPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.87.2020.KM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.82.2020.KM

Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazji oraz usuwanie zwłok tych zwierząt w latach 2020 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.92.2020.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Krasickiego w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.84.2020.AP

Dowóz dzieci i uczniów, w tym niepełnosprawnych zamieszkałych na ternie gminy Kędzierzyn-Koźle do wskazanych placówek oświatowych gminy Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.90.2020.KM

Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2020 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.83.2020.AH

Dowóz dzieci i uczniów, w tym niepełnosprawnych zamieszkałych na ternie gminy Kędzierzyn-Koźle do wskazanych placówek oświatowych gminy Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.79.2020.KM

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego termodernizacji budynku PSP nr 10 w Kędzierzynie-Koźle wraz z audytem energetycznym Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.81.2020.AP

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Krasickiego w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.72.2020.AS

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przedszkola na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.76.2020.DM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.68.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej (część I), przebudowy ul. Nektarowej (część II) oraz przebudowy ul. Gajdzika (III część) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy drogi dojazdowej do posesji przy ul. Głubczyckiej 8 i 10 w Kędzierzynie-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.62.2020.AW

Kredyt długoterminowy w wysokości 12.347.002,00 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXI/225/20 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 kwietnia 2020 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.57.2020.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa montażu klimatyzacji w placówkach oświatowych w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.63.2020.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Pamięći Sybiraków (część I) oraz ul. Marii Skłodowskiej-Curie (część II) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.39.2020.KM

Utrzymanie czytsości cmentarza wojennego przy al. Jana Pawła II w tym koszenie, zbieranie liści. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.58.2020.RM

Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.60.2020.RM

Wykonanie projektu nasadzeń na Plantach Miejskich w Koźlu - dokumentacja projektowa zieleni - w ramach projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.46.2020.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Juliusza Słowackiego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.41.2020.AW

Remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych, utrzymanie tablic elektronicznych z planami miasta, utrzymanie tablic informacji lokalnej. Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2020.RM

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem - II Postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.53.2020.RM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...