Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy Domu Dziennego Pobytu nr 2 przy ul. Piramowicza 27 w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.129.2018.DM

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z MDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.126.2018.AW

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przystani kajakowej w Sławięcickim Parku w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.119.2018.AH

Remont pomnika na placu Pamięci Rodła wraz z ułożeniem kostki brukowej przy pomniku Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.113.2018.AW

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przystani kajakowej w Sławięcickim Parku w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.114.2018.AH

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2018-2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.109.2018.DM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spacerowej - II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.111.2018.AS

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spacerowej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.104.2018.AS

Oświetlenie świąteczne miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonach 2018-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.96.2018.AH

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 30 000 000 zł. zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/560/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2018r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.75.2018.AW

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty w Kędzierzynie-Koxlu przy ul. Mostowej nr 1 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.99.2018.KM

Wykonanie usług projektowania dróg - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.97.2018.KM

Wykonanie usług projektowania dróg: Część nr 1 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Kościelnej i Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu Część nr 2 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.86.2018.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty w Kędzierzynie-Koxlu przy ul. Mostowej nr 1 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.81.2018.KM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw przy Domu Kultury w rejonie ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.76.2018.AH

Wykonanie usług projektowania dróg: CZĘŚĆ I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Z. Herberta w Kędzierzynie-Koźlu. CZĘŚĆ II Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i ul. Radosnej w Kędzierzynie-Koźlu. CZĘŚĆ III Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.69.2018.KM

Wykonanie usług projektowania dróg: CZĘŚĆ I: Dokumentacja - projektowo kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Zielonej w Kędzierzynie-Koźlu CZĘŚĆ II: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Krzywej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.55.2018.AW

Remont i konserwacja zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem w ramach zadania pn.: Zagospodarowaniae placu przy ul. Traugutta. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.49.2018.KM

Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) oraz utrzymanie fontanny i zdroju ulicznego II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.47.2018.KM

Naprawa, konserwacja i utrzymanie wiat przystankowych. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.40.2018.DM

Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) oraz utrzymanie fontanny i zdroju ulicznego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.28.2018.KM

Utrzymanie czystości cmentarza wojennego w tym koszenie trawy, zbieranie liści Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.30.2018.AS

Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego - Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.11.2018.AH

Badanie dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.24.2018.AH

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.25.2018.KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...