Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.12.2018.KM

Adaptacja trzech łącznic telefonicznych na odtwarzacz wspomnień, System ożywienia archiwalnych fotografii w ramach projektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego” Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.2018.DB

Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych wraz z koszeniem oraz oczyszczaniem przyległych chodników w latach 2018-2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.3.2018.AW

Prace przygotowawcze pod nasadzenia - wycinka drzew i frezowanie pni w ramach Projektu : Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.116.2017.KM

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt wolno żyjących na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.112.2017.AH

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z Mdok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.109.2017.AW

Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.108.2017.AW

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.103.2017.DM

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018-2019. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.89.2017.KM

Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu: Część I - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Koźlu; Część II - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej na osiedlach: Śródmieście, Pogorzelec, Kłodnica; Część III - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej na osiedlach: Azoty, Blachownia, Wschód, Sławięcice, Cisowa. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.88.2017.AK

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.106.2017.KM

Oświetlenie świąteczne miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.102.2017.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu mostu w ciągu drogi gminnej - ul. Wróblewskiego km 0+227 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.97.2017.AH

Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego - Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu - konserwacja muzealiów Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.100.2017.DB

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.87.2017.KM

Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.92.2017.DM

Sporządzenie miejscowego planu zagodpodarowania przestrzennego Gminy Kędzierzyn-Koźle dla obszaru w rejonie ul. Kłodnickiej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.85.2017.AK

Oświetlenie świąteczne miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.84.2017.AH

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2017-2018 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.83.2017.DM

Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego - Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu - konserwacja muzealiów Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.75.2017.DB

Cięcia sanitarne, korygujące, prześwietlające i formujące drzew, cięcia techniczne oraz wycinki drzew i krzewów, prace interwencyjne w parkach zabytkowych będących własnością Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz cięcia na pomnikach przyrody z terenu Gminy Kędzierzyn-Koźle na lata 2017-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.78.2017.AK

Utrzymanie czystości na drogach gminnych i przystankach autobusowych w latach 2017 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.61.2017.DM

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 28 000 000,00 zł zgodnie z uchwałą Nr XLV/427/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 29 czerwca 2017 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.60.2017.AW

Bieżące utrzymanie drzew i krzewów w pasie drogowym dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.67.2017.AW

Dowóz uczniów, w tym niepełnosprawnych, zamieszkałych na terenie gminy Kędzierzyn-Koźle do placówek oświatowych gminy Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2017/2018, 2018/2019 i 2019/2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.65.2017.AK

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...