Archiwalne Usługi

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie usług projektowania dróg: CZĘŚĆ I: Dokumentacja - projektowo kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Zielonej w Kędzierzynie-Koźlu CZĘŚĆ II: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Krzywej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.55.2018.AW

Remont i konserwacja zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem w ramach zadania pn.: Zagospodarowaniae placu przy ul. Traugutta. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.49.2018.KM

Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) oraz utrzymanie fontanny i zdroju ulicznego II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.47.2018.KM

Naprawa, konserwacja i utrzymanie wiat przystankowych. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.40.2018.DM

Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) oraz utrzymanie fontanny i zdroju ulicznego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.28.2018.KM

Utrzymanie czystości cmentarza wojennego w tym koszenie trawy, zbieranie liści Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.30.2018.AS

Wymiana i unifikacja oświetlenia obiektów miejskich oraz oświetlenia miejskiego - Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim. Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Województwa Opolskiego 2014-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.11.2018.AH

Badanie dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.24.2018.AH

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.25.2018.KM

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I - Utworzenie skweru przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II 32 w Kędzierzynie-Koźlu - wykonanie nasadzeń Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.9.2018.KM

Kredyt krótkoterminowy odnawialny, finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5.000.000,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr LI/484/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.21.2018.AH

System rowerów miejskich OKBike! Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.18.2018.AW

Badanie dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.15.2018.AH

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I - Odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej wraz z rewaloryzacją terenów zieleni na osiedlu Blachownia (tzw. Park Lotników) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.119.2017.KM

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.12.2018.KM

Adaptacja trzech łącznic telefonicznych na odtwarzacz wspomnień, System ożywienia archiwalnych fotografii w ramach projektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego” Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.2018.DB

Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych wraz z koszeniem oraz oczyszczaniem przyległych chodników w latach 2018-2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.3.2018.AW

Prace przygotowawcze pod nasadzenia - wycinka drzew i frezowanie pni w ramach Projektu : Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.116.2017.KM

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt wolno żyjących na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.112.2017.AH

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z Mdok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.109.2017.AW

Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.108.2017.AW

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.103.2017.DM

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018-2019. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.89.2017.KM

Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu: Część I - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Koźlu; Część II - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej na osiedlach: Śródmieście, Pogorzelec, Kłodnica; Część III - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej na osiedlach: Azoty, Blachownia, Wschód, Sławięcice, Cisowa. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.88.2017.AK

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.106.2017.KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...