Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-07-11
2018-07-26 godz. 12:30
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: "PT i przebudowa ulicy Kadetów, Staffa i Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu" - ul. Kadetów II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.73.2018.AW
(Ost. modyf.-2018-07-17)
2018-07-11
2018-07-26 godz. 12:00
Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Waryńskiego i Witosa Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.71.2018.AS
(Ost. modyf.-2018-07-11)
2018-07-06
2018-07-24 godz. 12:00
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1)- III postępowanie . Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.70.2018.DM
(Ost. modyf.-2018-07-19)
2018-06-27
2018-07-18 godz. 12:00
Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.62.2018.DM
(Ost. modyf.-2018-07-18)
2018-06-20
2018-07-18 godz. 11:00
Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa Przedszkola nr 17 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.64.2018.DB
(Ost. modyf.-2018-07-18)
2018-06-22
2018-07-09 godz. 12:00
Przebudowa ulicy Spokojnej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.67.2018.DM
(Ost. modyf.-2018-07-09)
1