Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-05-18
2018-06-05 godz. 11:30
Przebudowa i rozbudowa ul. Wierzbowej w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.50.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-05-18)
2018-04-26
2018-06-04 godz. 13:00
Rozwój terenów zieleni (odnowienie zieleni przyulicznej) przy ul. Xawerego Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu realizowane w ramach projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kedzierzynie-Koźlu porprzez rozwój terenów zielonych - Etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.42.2018.KM
(Ost. modyf.-2018-04-30)
2018-05-16
2018-06-01 godz. 12:00
Remont Rynku w Koźlu w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi."- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.51.2018.DM
(Ost. modyf.-2018-05-16)
2018-05-15
2018-05-30 godz. 12:00
Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Elsnera - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.48.2018.AS
(Ost. modyf.-2018-05-15)
2018-05-10
2018-05-28 godz. 11:30
Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. H.Sucharskiego oraz części ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.46.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-05-10)
2018-05-08
2018-05-24 godz. 12:00
Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Marynarskiej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2018.AS
(Ost. modyf.-2018-05-08)
1