Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-03-06
2018-04-12 godz. 12:00
Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z Al. Lisa. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.23.2018.DM
(Ost. modyf.-2018-03-06)
2018-03-09
2018-03-27 godz. 11:00
Przebudowa ulicy Sądowej w ramach zadania pn. Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.26.2018.DB
(Ost. modyf.-2018-03-09)
2018-03-07
2018-03-22 godz. 12:00
Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augystyna Kośnego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.22.2018.AS
(Ost. modyf.-2018-03-07)
2018-01-30
2018-03-07 godz. 12:30
Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I - Utworzenie skweru przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II 32 w Kędzierzynie-Koźlu - wykonanie robót budowlanych Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.2.2018.AW
(Ost. modyf.-2018-03-07)
2018-01-25
2018-03-06 godz. 11:30
Budowa placu zabaw w Parku Lotników w Kędzierzynie-Koźlu realizowanego w ramach zadań pn. "Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I" oraz "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy" Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.5.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-03-06)
1