Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2020-12-30
2021-01-21 godz. 13:00
Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (ETAP II-PARTER i PIWNICA) w ramach zadania: ,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32." - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.144.2020.AW
(Ost. modyf.-2021-01-21)
2020-12-11
2021-01-05 godz. 12:30
Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód- ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.137.2020.AW
(Ost. modyf.-2021-01-05)
2020-12-14
2020-12-30 godz. 12:00
Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy - przebudowa istniejącego oświetlenia oświetlenia chodnika między ulicami Kadetów i Staffa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.129.2020.DM
(Ost. modyf.-2020-12-30)
1