Roboty

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019-07-12
2019-07-29 godz. 12:00
Wymiana instalacji wody pitnej i hydrantowej w ramach zadania pn.: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1)- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2019.KM
(Ost. modyf.-2019-07-12)
2019-07-05
2019-07-23 godz. 11:30
Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj w ramach zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” – etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.59.2019.AH
(Ost. modyf.-2019-07-18)
1