Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Budowa przystani kajakowej w Słąwięcicach finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.116.2020.AW

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 25A i 27 przy ul. Orkana w Kędzierzynie-Koźlu wraz z oświetleniem ulicznym Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.125.2020.AJ

Remont pomieszczeń biurowych I piętra budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.111.2020.KM

Remont budynku krematorium w filii byłego obozu pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.110.2020.AJ

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (ETAP II-PARTER i PIWNICA) w ramach zadania: ,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32." Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.100.2020.AW

Rozbudowa placu zabaw na terenie Publicznego Przedszkola nr 5 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.106.2020.AJ

Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. Królowej Jadwigi oraz al. Jana Pawła II w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.98.2020.AP

Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód- ETAP I. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.99.2020.KM

Prace konserwatorskie wschodniego muru obronnego Zamku w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.91.2020.AP

negocjacje bez ogłoszenia - Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.97.2020.AW

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.86.2020.AW

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.78.2020.AW

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32( ETAP I - I PIĘTRO) w ramach zadania :,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.74.2020.AW

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.71.2020.AW

Przebudowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Chemików Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.67.2020.AH

Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.64.2020.RM

Roboty budowlane w ramach zadania: PT i rozbudowa pasa drogowego ul. Żabienieckiej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.66.2020.AW

Oświetlenie drogi, wykonanie nawierzchni asfaltowej na ul. Herberta oraz budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jasińskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.55.2020.DM

Wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj przebudowy i budowy modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach realizacji projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa oplskiego - etap III - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.59.2020.AH

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.54.2020.AW

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (piwnica, parter i I piętro) w ramach zadania :,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.50.2020.AW

Budowa mini tężni solankowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego - etap II - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.52.2020.DM

Wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj przebudowy i budowy modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach realizacji projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa oplskiego - etap III - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.47.2020.AH

Budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku przy ul. Modrzejewskiej 4 w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.38.2020.KM

Przebudowa ul. Tuwima na os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.44.2020.AH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...