Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.7.2019.DM

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.:Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.132.2018.KM

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.133.2018.DB

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy: Część nr 1 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Sławięcickiej na wysokości posesji nr 73 w Kędzierzynie-Koźlu Część nr 2 - Budowa oświetleń przejść dla pieszych w ul. Zwycięstwa i Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.127.2018.AH

Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych wraz z altaną ogrodową na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności bilogicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.125.2018.DM

Wykonanie robót budowlanych - realizacja otwartego basenu i basenów krytych przy ulicy Mostowej w Kędzierzynie- Koźlu w celu utworzenia Kędzierzyńsko - Kozielskie Centrum Aktywności w ramach zadania budżetowego: Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.128.2018.AS

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.121.2018.DB

Modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 w Kedzierzynie-Koźlu w ramach zadania: Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.120.2018.AH

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.116.2018.DB

Remont i naprawa podpór mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn.: PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica - II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.112.2018.DM

Remont i naprawa podpód mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn.: PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.100.2018.DM

Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.95.2018.DB

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza naprzeciwko posesji nr 3 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.98.2018.DB

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu- III postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.94.2018.KM

Przebudowa ul. Korfantego w ramach zadania PT i przebudowa ul. Korfantego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.91.2018.AH

Remonty nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.87.2018.DM

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza naprzeciwko posesji nr 3 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.89.2018.DB

Adaptacja dwóch kondygnacji budynku szkoły na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej - PROMYCZEK w ramach zadania: Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej PROMYCZEK Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.79.2018.AS

Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.78.2018.DB

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.85.2018.KM

Termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.80.2018.AH

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ulicy Kadetów, Staffa i Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Kadetów II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.73.2018.AW

Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Waryńskiego i Witosa Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.71.2018.AS

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1)- III postępowanie . Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.70.2018.DM

Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.62.2018.DM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...