Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj przebudowy i budowy modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach realizacji projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa oplskiego - etap III Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.17.2020.AH

Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 - oś. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.30.2020.DB

Przebudowa i rozbudowa ul. Nadrzecznej i Radosnej na os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.20.2020.RM

Wykonanie śluzy wałowej na potoku Lineta w km 1+055 wału przeciwpowodzowiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.21.2020.KM

Budowa mini tężni solankowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego - etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.19.2020.DM

Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej na os. Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.16.2020.KM

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.Przybory na os.Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.13.2020.KM

Sportowe zagospodarowanie terenu PSP nr 16 - oś. Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.8.2020.AW

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej (PSP nr 1) na os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.15.2020.AW

Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty przy ul. Mostowej 1 w ramach projektu pn.: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.2.2020.DM

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w drodze dojazdowej do budynków nr 27B i 29 przy ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i oświetleniem drogi dojazdowej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.7.2020.KM

Budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku przy ul. Modrzejewskiej 4 w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.5.2020.KM

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na budowie ścieżki rowerowej łączącej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kłodnica wraz z rozbudową mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach realizacji projektu pn.:Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.3.2020.RM

Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.1.2020.AW

Przebudowa ul. Ignacego Mościckiego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.100.2019.AH

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy - budowa oświetlenia ul. Zawiszy Czarnego i Jana Kochanowskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.99.2019.RM

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy - budowa oświetlenia ul. Orkana na os. Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.96.2019.AH

BUDOWA WINDY w ramach zadania pn.: Adaptacja dwóch kondygnacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYCZEK Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.88.2019.AW

Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik na osiedlu Rogi - etap I w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.83.2019.DM

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szkolnej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.81.2019.AW

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu al. Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. Mieszka I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.82.2019.AH

Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.77.2019.AH

Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy - kanalizacja deszczowa od studni D19 do studni D20 os. Cisowa ul. Wiosenna w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.73.2019.AW

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj w ramach zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” – etap II - POSTĘPOWANIE nr 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.70.2019.AH

Wymiana instalacji wody pitnej i hydrantowej w ramach zadania pn.: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1)- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2019.KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...