Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.77.2019.AH

Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy - kanalizacja deszczowa od studni D19 do studni D20 os. Cisowa ul. Wiosenna w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.73.2019.AW

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj w ramach zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” – etap II - POSTĘPOWANIE nr 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.70.2019.AH

Wymiana instalacji wody pitnej i hydrantowej w ramach zadania pn.: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1)- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2019.KM

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj w ramach zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” – etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.59.2019.AH

Wymiana instalacji wody pitnej i hydrantowej w ramach zadania pn.: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1). Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.57.2019.KM

Kanalizacja deszczowa od studni D19 do studni d21 na os. Cisowa ul. Wiosenna w ramach zadania pn.: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.50.2019.AW

Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.41.2019.DM

Przebudowa ul. Anny i ul. Piramowicza na odcinku od ul. Sądowej do ul. Planetorza realizowana w ramach zadania pn.: Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.47.2019.RM

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.6.2019.KM

Budowa instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) w ramach zadania: Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej - PROMYCZEK Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.42.2019.DM

Wykonanie placu zabaw przy Domu Kultury w Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.44.2019.DB

Budowa oświetlenia ul. Marii na os. Cisowa w Kedzierzynie-Koźlu w ramach zadania pn.: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.40.2019.RM

Remonty nawierzchni i przebudowa dróg bedących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2022 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.32.2019.KM

Wykonanie przebudowy ul. Zielonej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.35.2019.RM

Przebudowa ul. Filtrowej w ramach zadania pn. PT i przebudowa ul. Kadetów, Staffa i Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.36.2019.AH

Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2022. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.31.2019.DM

Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.33.2019.DB

Roboty remontowe obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019 - 2022 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.23.2019.AH

Wykonanie placu zabaw przy Domu Kultury w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.22.2019.DB

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy - część 1: Rozbudowa istniejącej sieci 0,4 kV oświetlenia ulicznego o oświetlenie mostku w ciągu ul. Nałkowskiej, część 2: Budowa oświetlenia skrzyżowania ulic Tołstoja i Nowowiejskiej w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.12.2019.KM

Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.7.2019.DM

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania pn.:Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.132.2018.KM

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.133.2018.DB

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy: Część nr 1 - Budowa oświetlenia przejścia dla pieszych w ul. Sławięcickiej na wysokości posesji nr 73 w Kędzierzynie-Koźlu Część nr 2 - Budowa oświetleń przejść dla pieszych w ul. Zwycięstwa i Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.127.2018.AH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...