Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont Rynku w Koźlu w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi." Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.43.2018.DM

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Elsnera Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.41.2018.AS

Przebudowa i rozbudowa ul. Wierzbowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.39.2018.AH

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. H.Sucharskiego oraz części ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.33.2018.AH

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa Przedszkola nr 17 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.35.2018.DB

Przebudowa ulicy Sądowej w ramach zadania pn. Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.37.2018.DB

Budowa oświetlenia ul. Tartacznej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania pn.: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.34.2018.AW

Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.31.2018.AS

Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z Al. Lisa. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.23.2018.DM

Przebudowa ulicy Sądowej w ramach zadania pn. Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.26.2018.DB

Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augystyna Kośnego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.22.2018.AS

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1)- II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.20.2018.DM

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I - Utworzenie skweru przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II 32 w Kędzierzynie-Koźlu - wykonanie robót budowlanych Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.2.2018.AW

Budowa placu zabaw w Parku Lotników w Kędzierzynie-Koźlu realizowanego w ramach zadań pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I oraz Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.5.2018.AH

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ulicy Łokietka w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.13.2018.AS

Budowa i przebudowa instalacji oświetlenia oraz budowa kanału kablowego w części ul. Dunikowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy" Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.6.2018.AS

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.7.2018.DM

Wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowie oświetlenia części ul. Grunwaldzkiej od ronda Grunwaldzkiego do granicy z działką nr 1712/1 (obręb Kędzierzyn) w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.8.2018.AW

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego - Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 12 w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.118.2017.DM

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: Strefa historii i inspiracji - remont bunkra na os. Blachownia Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.115.2017.DB

Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Sportowej - etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.110.2017.AK

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.107.2017.AK

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i wykonanie hospicjum - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.101.2017.AH

Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście - etap I - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.98.2017.AW

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na rozbudowie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu Pola Południowego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania pn.: Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.96.2017.AW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...