Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.66.2018.DB

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2018.KM

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ulicy Kadetów, Staffa i Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Kadetów Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.61.2018.AW

Remont Rynku w Koźlu w ramach zadania pn.: Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi.- III postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.56.2018.DM

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Marynarskiej - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.57.2018.AS

Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.53.2018.DB

Przebudowa i rozbudowa ul. Wierzbowej w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.50.2018.AH

Rozwój terenów zieleni (odnowienie zieleni przyulicznej) przy ul. Xawerego Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu realizowane w ramach projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kedzierzynie-Koźlu porprzez rozwój terenów zielonych - Etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.42.2018.KM

Remont Rynku w Koźlu w ramach zadania pn.: Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi.- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.51.2018.DM

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Elsnera - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.48.2018.AS

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. H.Sucharskiego oraz części ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.46.2018.AH

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Marynarskiej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2018.AS

Remont Rynku w Koźlu w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi." Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.43.2018.DM

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Elsnera Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.41.2018.AS

Przebudowa i rozbudowa ul. Wierzbowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.39.2018.AH

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. H.Sucharskiego oraz części ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.33.2018.AH

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa Przedszkola nr 17 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.35.2018.DB

Przebudowa ulicy Sądowej w ramach zadania pn. Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.37.2018.DB

Budowa oświetlenia ul. Tartacznej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania pn.: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.34.2018.AW

Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.31.2018.AS

Przebudowa i rozbudowa ul. Aleja Jana Pawła II na odcinku od skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego do skrzyżowania z Al. Lisa. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.23.2018.DM

Przebudowa ulicy Sądowej w ramach zadania pn. Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.26.2018.DB

Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augystyna Kośnego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.22.2018.AS

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1)- II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.20.2018.DM

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I - Utworzenie skweru przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II 32 w Kędzierzynie-Koźlu - wykonanie robót budowlanych Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.2.2018.AW

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...