Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Sportowej - etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.110.2017.AK

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.107.2017.AK

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i wykonanie hospicjum - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.101.2017.AH

Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście - etap I - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.98.2017.AW

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na rozbudowie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu Pola Południowego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania pn.: Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.96.2017.AW

Zagospodarowanie placu przy ul. Tragutta - etap I - wykonanie fundamentu pod lokomotywę Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.90.2017.AH

Budowa oświetlenia parku kozielskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.91.2017.DB

Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście - etap I. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.86.2017.AW

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniowców 11- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.80.2017.DM

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i wykonanie hospicjum Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.66.2017.AH

Budowa boiska wielofunkcyjnego na terenie nieruchomości gminnej przy ul. Stoczniowców 11 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.76.2017.DM

Wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowie oświetlenia części ul. Grunwaldzkiej od ronda Grunwaldzkiego do granicy z działką nr 1712/1 (obręb Kędzierzyn) w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.74.2017.AW

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na budowie ścieżki rowerowej łączącej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kłodnica wraz z rozbudową mostu i naprawą podpór mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.69.2017.KM

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: ,, PT i przebudowa ul. Karpackiej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.71.2017.AK

Skomunikowanie terenu inwestycyjnego Koźle Port poprzez budowę drogi wraz z niezbędną infrastrukturą w Kędzierzynie-Koźlu ul. Kłodnicka - Elewatorowa Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.70.2017.DB

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” – etap I - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.62.2017.AH

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.63.2017.DB

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT rozbudowy ul. Powstańca Filipa Pieli Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.55.2017.AW

Wykonanie oświetlenia ul. Głubczyckiej w ramach zadania pn.: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.54.2017.AK

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa pasa drogowego ul. Grunwaldzkiej i Miłej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.51.2017.DM

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Modrzewiowej w ramach zadania pn.: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.52.2017.DB

Wykonanie dojazdu do Inkubatora Przedsiębiorczości w ramach zadania pn.:PT przebudowy drogi dojazdowej do budynku przy ul. Szkolnej 17-17a Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.50.2017.KM

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i zagospodarowanie terenu wokół budynku Urzędu Miasta przy ul. Planetorza 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.49.2017.AW

Przebudowa budynku OSP w Kłodnicy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.47.2017.DM

Zagospodarowanie wnętrz piwnic zamkowych wraz z dojściem do reliktu wieży w ramach zadania pn.: Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.46.2017.DB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...