Archiwalne Roboty

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 w Kedzierzynie-Koźlu w ramach zadania: Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.120.2018.AH

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.116.2018.DB

Remont i naprawa podpór mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn.: PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica - II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.112.2018.DM

Remont i naprawa podpód mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn.: PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.100.2018.DM

Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.95.2018.DB

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza naprzeciwko posesji nr 3 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.98.2018.DB

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu- III postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.94.2018.KM

Przebudowa ul. Korfantego w ramach zadania PT i przebudowa ul. Korfantego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.91.2018.AH

Remonty nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.87.2018.DM

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza naprzeciwko posesji nr 3 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.89.2018.DB

Adaptacja dwóch kondygnacji budynku szkoły na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej - PROMYCZEK w ramach zadania: Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej PROMYCZEK Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.79.2018.AS

Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.78.2018.DB

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.85.2018.KM

Termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.80.2018.AH

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ulicy Kadetów, Staffa i Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Kadetów II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.73.2018.AW

Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Waryńskiego i Witosa Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.71.2018.AS

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1)- III postępowanie . Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.70.2018.DM

Rozbudowa placu zabaw - modernizacja terenu rekreacyjnego w Sławięcickim parku w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.62.2018.DM

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa Przedszkola nr 17 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.64.2018.DB

Przebudowa ulicy Spokojnej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.67.2018.DM

Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.66.2018.DB

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2018.KM

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ulicy Kadetów, Staffa i Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Kadetów Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.61.2018.AW

Remont Rynku w Koźlu w ramach zadania pn.: Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi.- III postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.56.2018.DM

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Marynarskiej - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.57.2018.AS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...