Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-10-10
2018-10-19 godz. 11:00
Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.118.2018.DB
(Ost. modyf.-2018-10-19)
2018-09-10
2018-10-16 godz. 12:00
Dostawa w 2019 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.106.2018.KM
(Ost. modyf.-2018-10-16)
2018-10-02
2018-10-10 godz. 12:00
Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.117.2018.DM
(Ost. modyf.-2018-10-10)
1