Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019-12-06
2019-12-16 godz. 11:00
Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.104.2019.RM
(Ost. modyf.-2019-12-06)
2019-12-03
2019-12-12 godz. 12:00
Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III - doposażenie obiektów (w część doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dziecki w nowe urządzenia zabawaowo- sprawnościowe, głównie dla dzieci w wieku 3+ i 5+) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.103.2019.DM
(Ost. modyf.-2019-12-04)
1