Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-08-13
2018-09-19 godz. 12:30
Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle - II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.88.2018.AW
(Ost. modyf.-2018-08-13)
2018-07-17
2018-08-30 godz. 12:00
Dostawa w 2019 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.54.2018.KM
(Ost. modyf.-2018-08-14)
2018-08-13
2018-08-23 godz. 12:30
Modernizacja placu zabaw przy ul. Bończyka - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.92.2018.AW
(Ost. modyf.-2018-08-13)
2018-08-06
2018-08-17 godz. 13:00
Zakup sprzętu komputerowego - EU - Obywatel.IT Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.84.2018.KM
(Ost. modyf.-2018-08-13)
2018-06-13
2018-08-09 godz. 11:30
Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle (bilet elektroniczny) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.52.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-08-09)
2018-07-31
2018-08-08 godz. 12:30
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.82.2018.AW
(Ost. modyf.-2018-08-08)
1