Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-04-17
2018-05-25 godz. 12:30
Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.32.2018.AW
(Ost. modyf.-2018-04-17)
2018-03-30
2018-05-07 godz. 12:00
Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.19.2018.DM
(Ost. modyf.-2018-04-16)
2018-04-17
2018-04-25 godz. 11:00
Dostawa wyposażenia obiektu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.36.2018.DB
(Ost. modyf.-2018-04-20)
1