Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2018-06-13
2018-07-20 godz. 11:30
Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle (bilet elektroniczny) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.52.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-06-13)
2018-06-15
2018-06-26 godz. 11:30
Modernizacja placu zabaw przy ul. Bończyka Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.63.2018.AH
(Ost. modyf.-2018-06-18)
2018-06-14
2018-06-26 godz. 11:00
Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.60.2018.DB
(Ost. modyf.-2018-06-21)
2018-06-13
2018-06-25 godz. 12:00
Dostawa obuwia do zajęć taneczno-ruchowych dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.59.2018.DM
(Ost. modyf.-2018-06-13)
2018-03-30
2018-05-21 godz. 12:00
Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.19.2018.DM
(Ost. modyf.-2018-05-21)
1