Dostawy

Data Zamieszczenia
Termin składania
Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
2019-06-12
2019-06-27 godz. 12:00
Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.53.2019.KM
(Ost. modyf.-2019-06-12)
2019-06-19
2019-06-27 godz. 11:30
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup urządzeń powielających (wielofunkcyjnych) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.55.2019.AH
(Ost. modyf.-2019-06-24)
2019-06-14
2019-06-25 godz. 11:00
Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego" Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.52.2019.DB
(Ost. modyf.-2019-06-25)
2019-05-31
2019-06-11 godz. 10:30
Doposażenie placu zabaw przy ul. Kośnego - dokończenie modernizacji placu zabaw Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.49.2019.RM
(Ost. modyf.-2019-06-11)
1