Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.53.2019.KM

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup urządzeń powielających (wielofunkcyjnych) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.55.2019.AH

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego" Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.52.2019.DB

Doposażenie placu zabaw przy ul. Kośnego - dokończenie modernizacji placu zabaw Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.49.2019.RM

Dostawa mebli i foteli obrotowych do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.38.2019.AW

Dostawa oraz montaż wyposażenia do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25 w ramach projektu pod nazwą: Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, oś priotytetowa 7.6 - Konkurencyjny rynek pracy, Godzenie życia prywatnego i zawodowego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.27.2019.AS

Dostawa oraz montaż wyposażenia do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25 w ramach projektu pod nazwą: Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, oś priotytetowa 7.6 - Konkurencyjny rynek pracy, Godzenie życia prywatnego i zawodowego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.16.2019.KM

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.13.2019.AS

Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.10.2019.AW

Dostawa i montaż kuchni podręcznych do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.11.2019.AS

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.8.2019.AH

Doposażenie i remont placów zabaw na os. Kłodnica - doposażenie i remont placu zabaw przy ul. Jana Cybisa - wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, utworzenie strefy fitness Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.5.2019.AS

Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.134.2018.AS

Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH+ 2018 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.131.2018.AW

Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.130.2018.AH

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.123.2018.DB

Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+'' 2018. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.124.2018.AW

Dostawa i montaż reagałów przesuwnych do dwóch pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.122.2018.KM

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.118.2018.DB

Dostawa w 2019 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.106.2018.KM

Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.117.2018.DM

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych (Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe)- III postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.115.2018.AS

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle - II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.88.2018.AW

Zakup sprzętu komputerowego - EU - Obywatel.IT - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.103.2018.KM

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych - doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.105.2018.AS

1 2 3 4 5 6 7 8