Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa wyposażenia obiektu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.36.2018.DB

Dostawa odzieży i obuwia do zajęć taneczno-ruchowych dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.29.2018.DM

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.27.2018.KM

Dostawa mebli - wyposażenie obiektu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.16.2018.DB

Rozbudowa placu zabaw przy kanale w osiedlu Blachownia Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.10.2018.AS

Zakup sprzętu komputerowego - tablety do obsługi sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.114.2017.DM

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.111.2017.DM

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.99.2017.AH

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic - zakup urządzeń terenu rekreacyjnego oraz zakup wyposażenia sportowego - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.94.2017.KM

Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.93.2017.AW

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.81.2017.DM

Rozbudowa placu zabaw przy kanale w Osiedlu Blachownia Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.82.2017.AW

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic - zakup urządzeń terenu rekreacyjnego oraz zakup wyposażenia sportowego - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.79.2017.KM

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic - zakup urządzeń terenu rekreacyjnego oraz zakup wyposażenia sportowego - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.77.2017.KM

Dostawa pomocy dydaktycznych i wyposażenia dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.68.2017.DM

Doposażenie stref rekreacji, w tym placu zabaw zlokalizowanego pomiędzy ul. Fredry a ul. Barbary w urządzenia do ćwiczeń street workout i siłowni zewnętrznej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.73.2017.AH

Dostawa sprzętu informatycznego dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.72.2017.DM

Dostawa w 2018 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych z terenu województwa opolskiego i śląskiego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.41.2017.KM

Dostawa sprzętu informatycznego dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.59.2017.DM

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.58.2017.KM

Doposażenie placu zabaw przy ul. Kanonierów w urządzenia zabawowe Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.40.2017.KM

Dostawa paliw dla pojazdów Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle, jednostek organizacyjnych Gminy Kedzierzyn-Koźle, oraz gminnych osób prawnych, zwanych jednostkami zamawiającymi, na zasadzie indywidualnego, bezgotówkowego tankowania w sieci stacji paliw Wykonawcy, w tym na stacji paliw w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2017-2018 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.17.2017.KM

Dostawa w 2017r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, samorządowe osoby prawne oraz jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa opolskiego i śląskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.50.2016.AW

Dostawa Aktive Directory wraz z wizualizacją i backupem. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.50.2015.AW

Dostawa w 2016 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego, samorządowe jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, samorządowe osoby prawne oraz jednostki organizacyjne Państwowej Straży Pożarnej z terenu województwa opolskiego i śląskiego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.30.2015.MK

1 2 3 4 5 6 7