Archiwalne Dostawy

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych - doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.105.2018.AS

Dialog techniczny poprzedzający wszczęcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Dostawa autobusów elektrycznych - zasilanych z baterii zwane dalej elektrobusy bateryjne (cześć 1) lub zasilanych wodorowymi ogniwami paliwowymi - zwane dalej elektrobusy wodorowe (część 2) wraz z niezbędną infrastrukturą". Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.107.2018.DB

Dostawa w 2019 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.54.2018.KM

Modernizacja placu zabaw przy ul. Bończyka - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.92.2018.AW

Zakup sprzętu komputerowego - EU - Obywatel.IT Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.84.2018.KM

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych - doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.90.2018.AS

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle (bilet elektroniczny) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.52.2018.AH

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.82.2018.AW

Etap I - doposażenie strefy rekreacji przy ul. Sportowej w urządzenia siłowni zewnętrznej w ramach zadania budżetowego pn.:Doposażenie i remont placów zabaw na os. Kłodnica. Doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej w urządzenia fitness. Remont placu zabaw na Żabieńcu przy ul. Cybisa (wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, utworzenie strefy fitness) - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.83.2018.AS

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.74.2018.DB

Etap I - doposażenie strefy rekreacji przy ul. Sportowej w urządzenia siłowni zewnętrznej w ramach zadania budżetowego pn.:Doposażenie i remont placów zabaw na os. Kłodnica. Doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej w urządzenia fitness. Remont placu zabaw na Żabieńcu przy ul. Cybisa (wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, utworzenie strefy fitness) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.68.2018.AS

Modernizacja placu zabaw przy ul. Bończyka Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.63.2018.AH

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.60.2018.DB

Dostawa obuwia do zajęć taneczno-ruchowych dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.59.2018.DM

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.32.2018.AW

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.19.2018.DM

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.44.2018.AW

Dostawa wyposażenia obiektu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.36.2018.DB

Dostawa odzieży i obuwia do zajęć taneczno-ruchowych dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.29.2018.DM

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.27.2018.KM

Dostawa mebli - wyposażenie obiektu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.16.2018.DB

Rozbudowa placu zabaw przy kanale w osiedlu Blachownia Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.10.2018.AS

Zakup sprzętu komputerowego - tablety do obsługi sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.114.2017.DM

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.111.2017.DM

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.99.2017.AH

1 2 3 4 5 6 7