Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2019-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.39.2019.AW

Roboty remontowe obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019 - 2022 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.23.2019.AH

1