Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.95.2018.DB

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza naprzeciwko posesji nr 3 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.98.2018.DB

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty w Kędzierzynie-Koxlu przy ul. Mostowej nr 1 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.99.2018.KM

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu- III postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.94.2018.KM

1