Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.36.2020.RM

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III - doposażenie obiektów (w część doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo- sprawnościowe, głównie dla dzieci w wieku 3+ i 5+) - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.35.2020.DM

Wykonanie w formule zaprojektuj i wykonaj przebudowy i budowy modelowych miejskich centrów ochrony różnorodności biologicznej w ramach realizacji projektu: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej województwa oplskiego - etap III Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.17.2020.AH

Wykonanie śluzy wałowej na potoku Lineta w km 1+055 wału przeciwpowodzowiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.21.2020.KM

Budowa mini tężni solankowej na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augustyna Kośnego - etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.19.2020.DM

Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. J.Przybory na os.Lenartowice w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.13.2020.KM

1