Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.66.2018.DB

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2018.KM

Dostawa obuwia do zajęć taneczno-ruchowych dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.59.2018.DM

Remont Rynku w Koźlu w ramach zadania pn.: Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi.- III postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.56.2018.DM

Wykonanie usług projektowania dróg: CZĘŚĆ I: Dokumentacja - projektowo kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Zielonej w Kędzierzynie-Koźlu CZĘŚĆ II: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Krzywej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.55.2018.AW

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Zakup niskoemisyjnego taboru dla transportu publicznego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.19.2018.DM

1