Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wymiana instalacji wody pitnej i hydrantowej w ramach zadania pn.: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1). Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.57.2019.KM

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.53.2019.KM

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup urządzeń powielających (wielofunkcyjnych) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.55.2019.AH

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego" Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.52.2019.DB

Kanalizacja deszczowa od studni D19 do studni d21 na os. Cisowa ul. Wiosenna w ramach zadania pn.: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.50.2019.AW

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Czerwińskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.51.2019.AH

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.6.2019.KM

Budowa instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) w ramach zadania: Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej - PROMYCZEK Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.42.2019.DM

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Dunikowskiego przy stacji paliw w Kedzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2019.RM

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.37.2019.DM

Wykonanie placu zabaw przy Domu Kultury w Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.44.2019.DB

Budowa oświetlenia ul. Marii na os. Cisowa w Kedzierzynie-Koźlu w ramach zadania pn.: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.40.2019.RM

Opracowanie prognozy skutków finansowych uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.46.2019.KM

Remonty nawierzchni i przebudowa dróg bedących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2022 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.32.2019.KM

Wykonanie przebudowy ul. Zielonej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.35.2019.RM

Przebudowa ul. Filtrowej w ramach zadania pn. PT i przebudowa ul. Kadetów, Staffa i Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.36.2019.AH

Dostawa mebli i foteli obrotowych do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.38.2019.AW

Remonty chodników i nawierzchni brukowych w pasach drogowych dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019-2022. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.31.2019.DM

Przebudowa i rozbudowa strażnicy OSP Miejsce Kłodnickie przy ul. Szpaków 11 w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.33.2019.DB

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Dunikowskiego przy stacji paliw w Kedzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.34.2019.RM

Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2019-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.39.2019.AW

Roboty remontowe obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągach dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2019 - 2022 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.23.2019.AH

Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2019-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.29.2019.AW

Dostawa oraz montaż wyposażenia do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Piotra Skargi 25 w ramach projektu pod nazwą: Żłobek dla malucha szansą na powrót rodzica do pracy współfiansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020, oś priotytetowa 7.6 - Konkurencyjny rynek pracy, Godzenie życia prywatnego i zawodowego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.27.2019.AS

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem - III postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.28.2019.KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...