Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III - doposażenie obiektów (w część doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo- sprawnościowe, głównie dla dzieci w wieku 3+ i 5+) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.103.2019.DM

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.106.2019.KM

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Kożlu w roku 2020. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.105.2019.RM

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z MDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.102.2019.AW

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.98.2019.KM

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy - budowa oświetlenia ul. Zawiszy Czarnego i Jana Kochanowskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.99.2019.RM

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Kożlu w latach 2020 -2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.84.2019.RM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy alejki spacerowej wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.97.2019.AW

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze gminy - budowa oświetlenia ul. Orkana na os. Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.96.2019.AH

Wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej wraz z portalem mapowym dostępnym dla mieszkańców i inwestorów w ramach projektu pn.: Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.93.2019.KM

Zakup sprzetu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.92.2019.AH

BUDOWA WINDY w ramach zadania pn.: Adaptacja dwóch kondygnacji budynku Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 11 na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy PROMYCZEK Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.88.2019.AW

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2019-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.91.2019.DM

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.90.2019.RM

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2019-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.86.2019.DM

Budowa boiska o nawierzchni poliuretanowej w ramach zadania pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego typu Orlik na osiedlu Rogi - etap I w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.83.2019.DM

Dokończenie modernizacji placu zabaw przy ul. Kośnego - etap II - POSTĘPOWANIE nr 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.85.2019.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Aroniowej w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.76.2019.RM

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Szkolnej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.81.2019.AW

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu al. Jana Pawła II w rejonie skrzyżowania z ul. Mieszka I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.82.2019.AH

Zakup oraz dostawa pomocy i sprzętu niezbędnego do prowadzenia zajęć opartych na metodzie eksperymentu, nauczania przedmiotów przyrodniczych i matematyki oraz zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu do sal do terapii pedagogiczno-psychologicznej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.75.2019.KM

Dostawa w 2020 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.58.2019.KM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy młodzieżowej strefy rekreacji - SKATE PARKU w Koźlu - dostęp dla mieszkańców os. Południe, Stare Miasto i Zachód Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.80.2019.RM

Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.77.2019.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy łącznika obwodnicy północnej z ul. Przyjaźni/Strzelecką w Kędzierzynie-Koźlu - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.66.2019.DM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...