Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt wolno żyjących na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.112.2017.AH

Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Sportowej - etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.110.2017.AK

Zakup sprzętu komputerowego - tablety do obsługi sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.114.2017.DM

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.111.2017.DM

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z Mdok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.109.2017.AW

Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.108.2017.AW

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.103.2017.DM

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.107.2017.AK

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018-2019. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.89.2017.KM

Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu: Część I - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Koźlu; Część II - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej na osiedlach: Śródmieście, Pogorzelec, Kłodnica; Część III - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej na osiedlach: Azoty, Blachownia, Wschód, Sławięcice, Cisowa. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.88.2017.AK

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.106.2017.KM

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.99.2017.AH

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i wykonanie hospicjum - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.101.2017.AH

Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście - etap I - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.98.2017.AW

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na rozbudowie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu Pola Południowego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania pn.: Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.96.2017.AW

Oświetlenie świąteczne miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.102.2017.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu mostu w ciągu drogi gminnej - ul. Wróblewskiego km 0+227 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.97.2017.AH

Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego - Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu - konserwacja muzealiów Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.100.2017.DB

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.87.2017.KM

Zagospodarowanie placu przy ul. Tragutta - etap I - wykonanie fundamentu pod lokomotywę Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.90.2017.AH

Budowa oświetlenia parku kozielskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.91.2017.DB

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic - zakup urządzeń terenu rekreacyjnego oraz zakup wyposażenia sportowego - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.94.2017.KM

Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.93.2017.AW

Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście - etap I. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.86.2017.AW

Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.92.2017.DM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...