Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.7.2018.DM

Adaptacja trzech łącznic telefonicznych na odtwarzacz wspomnień, System ożywienia archiwalnych fotografii w ramach projektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego” Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.2018.DB

Wykonanie robót budowlanych polegających na: Przebudowie oświetlenia części ul. Grunwaldzkiej od ronda Grunwaldzkiego do granicy z działką nr 1712/1 (obręb Kędzierzyn) w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania Uzupełnienia oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.8.2018.AW

Rozbudowa placu zabaw przy kanale w osiedlu Blachownia Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.10.2018.AS

Utrzymanie czystości działek i nieużytków gminnych wraz z koszeniem oraz oczyszczaniem przyległych chodników w latach 2018-2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.3.2018.AW

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj pn.: Strefa historii i inspiracji - remont bunkra na os. Blachownia Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.115.2017.DB

Prace przygotowawcze pod nasadzenia - wycinka drzew i frezowanie pni w ramach Projektu : Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.116.2017.KM

Zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń z udziałem zwierząt wolno żyjących na terenie miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.112.2017.AH

Wykonanie placu zabaw dla dzieci i młodzieży przy ul. Sportowej - etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.110.2017.AK

Zakup sprzętu komputerowego - tablety do obsługi sesji Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.114.2017.DM

Dostawa pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych Aktywna tablica Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.111.2017.DM

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z Mdok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.109.2017.AW

Konserwacja oświetlenia miejsc publicznych i dróg miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.108.2017.AW

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w okresie 24 miesięcy. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.103.2017.DM

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.: PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO przy ul. Damrota w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.107.2017.AK

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018-2019. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.89.2017.KM

Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Kędzierzynie-Koźlu: Część I - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej w Koźlu; Część II - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej na osiedlach: Śródmieście, Pogorzelec, Kłodnica; Część III - Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej na osiedlach: Azoty, Blachownia, Wschód, Sławięcice, Cisowa. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.88.2017.AK

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.106.2017.KM

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.99.2017.AH

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i wykonanie hospicjum - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.101.2017.AH

Modernizacja istniejącego placu zabaw w sercu rewitalizowanego osiedla Śródmieście - etap I - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.98.2017.AW

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wybuduj polegającego na rozbudowie systemu odprowadzania wód deszczowych z terenu Pola Południowego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania pn.: Wzmocnienie potencjału inwestycyjnego Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego poprzez uzbrojenie terenów inwestycyjnych - Pole Południowe Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.96.2017.AW

Oświetlenie świąteczne miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2017-2020 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.102.2017.AH

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa remontu mostu w ciągu drogi gminnej - ul. Wróblewskiego km 0+227 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.97.2017.AH

Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego - Rewitalizacja zabytkowego kompleksu zamkowego w Koźlu - konserwacja muzealiów Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.100.2017.DB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...