Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I i II - utworzenie stefy fitness Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.104.2020.AW

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III - doposażenie obiektów (w część doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo- sprawnościowe, głównie dla dzieci w wieku 3+ i 5+). Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.105.2020.DM

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania (Drukarki monochromatyczne, urządzenia wielofunkcyjne). Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.101.2020.DM

Prace konserwatorskie wschodniego muru obronnego Zamku w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.91.2020.AP

Zakup wyposażenia 2 pracowni komputerowych w narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.95.2020.AJ

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy konstrukcji treningowej typu multiring w Parku Orderu Uśmiechu w Kędzierzynie-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.94.2020.AJ

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III - doposażenie obiektów (w część doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo- sprawnościowe, głównie dla dzieci w wieku 3+ i 5+). Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.93.2020.DM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.82.2020.KM

Udzielenie pomocy weterynaryjnej rannym zwierzętom wolno żyjącym, eutanazji oraz usuwanie zwłok tych zwierząt w latach 2020 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.92.2020.DM

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.86.2020.AW

Dowóz dzieci i uczniów, w tym niepełnosprawnych zamieszkałych na ternie gminy Kędzierzyn-Koźle do wskazanych placówek oświatowych gminy Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.90.2020.KM

Zakup wyposażenia 2 pracowni komputerowych w pomoce dydaktyczne oraz narzędzia TIK niezbędne do realizacji programów nauczania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.88.2020.AH

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania - dostawa 4 szt. drukarek monochromatycznych Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.85.2020.RM

Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2020 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.83.2020.AH

Dowóz dzieci i uczniów, w tym niepełnosprawnych zamieszkałych na ternie gminy Kędzierzyn-Koźle do wskazanych placówek oświatowych gminy Kędzierzyn-Koźle w roku szkolnym 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.79.2020.KM

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego termodernizacji budynku PSP nr 10 w Kędzierzynie-Koźle wraz z audytem energetycznym Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.81.2020.AP

Zakup pomocy dydaktycznych, specjalistycznego sprzętu lub narzędzi, dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego dla potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami oraz kursy i szkolenia doskonalące nauczycieli/terapeutów w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów, w tym w szczególności z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z projektu pn. Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu. Etap II - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.75.2020.KM

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.78.2020.AW

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy przedszkola na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.76.2020.DM

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy ścieżki pieszo - rowerowej os. Blachownia w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.68.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Wałowej (część I), przebudowy ul. Nektarowej (część II) oraz przebudowy ul. Gajdzika (III część) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2020.KM

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32( ETAP I - I PIĘTRO) w ramach zadania :,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.74.2020.AW

Budowa mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu Nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.71.2020.AW

Przebudowa oświetlenia ul. Mostowej i ul. Chemików Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.67.2020.AH

Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.64.2020.RM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...