Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.140.2020.AP

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i remontu ul. Złotniczej (część I) oraz Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu w ramach zadania: Rewitalizacja zabytkowego kompleksu w Koźlu (część II) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.135.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. 8 Marca w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.121.2020.KM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej odbudowy lamusa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.132.2020.AP

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z mDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.133.2020.AW

Budowa przystani kajakowej w Słąwięcicach finansowana w ramach Europejskiego Funduszu Rozowoju Regionalnego oraz ze środków budżetu państwa. Przekraczamy granice Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.116.2020.AW

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.131.2020.AJ

Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2, ul. Grzegorza Piramowicza 32 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.127.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu - etap I - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.128.2020.AJ

Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie budynków nr 25A i 27 przy ul. Orkana w Kędzierzynie-Koźlu wraz z oświetleniem ulicznym Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.125.2020.AJ

Zakup infrastruktury serwerowej i licencji ORACLE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.126.2020.DM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul.Tuwima w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.124.2020.AW

Miejski system zarządzania jakością powietrza w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2021 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.117.2020.DM

Doposażenie placów zabaw i siłowni zewnętrznych - Modernizacja placu zabaw przy ul. Gajowej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.123.2020.AP

Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej os. Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu - wykonanie nasadzeń Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.120.2020.AP

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy mini tężni solankowej dla wszystkich mieszkańców Osiedla Południe, Osiedla Stare Miasto i Osiedla Zachód zlokalizowanej w sąsiedztwie placu zabaw oraz przedszkola w rejonie pomiędzy ul. Filtrową - ul. Zygmunta Krasińskiego - ul. Kadetów w Kędzierzynie-Koźlu - etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.122.2020.AJ

Remont pomieszczeń biurowych I piętra budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.111.2020.KM

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.115.2020.AJ

Remont budynku krematorium w filii byłego obozu pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.110.2020.AJ

Usuwanie padłych zwierząt z dróg i terenów gminnych w latach 2020 - 2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.118.2020.AJ

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w roku 2021 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.103.2020.AJ

Wykonanie klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32 (ETAP II-PARTER i PIWNICA) w ramach zadania: ,, Pt i wykonanie klimatyzacji w budynku oficyny Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32A oraz w budynku Urzędu Miasta przy ul. Piramowicza 32." Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.100.2020.AW

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2020-2021. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.108.2020.DM

Bieżące utrzymanie oznakowania dróg zarzadzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2020-2023 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.96.2020.AW

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego modernizacji budynku DDP nr 2 w Kędzierzynie-Koźlu wraz z audytem energetycznym Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.109.2020.KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...