Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 w Kedzierzynie-Koźlu w ramach zadania: Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.120.2018.AH

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.118.2018.DB

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.116.2018.DB

Remont pomnika na placu Pamięci Rodła wraz z ułożeniem kostki brukowej przy pomniku Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.113.2018.AW

Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.117.2018.DM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przystani kajakowej w Sławięcickim Parku w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.114.2018.AH

Remont i naprawa podpór mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn.: PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica - II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.112.2018.DM

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych (Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe)- III postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.115.2018.AS

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2018-2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.109.2018.DM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spacerowej - II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.111.2018.AS

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle - II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.88.2018.AW

Zakup sprzętu komputerowego - EU - Obywatel.IT - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.103.2018.KM

Remont i naprawa podpód mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn.: PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.100.2018.DM

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych - doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.105.2018.AS

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spacerowej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.104.2018.AS

Oświetlenie świąteczne miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonach 2018-2020 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.96.2018.AH

Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 - IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.95.2018.DB

Udzielenie kredytu długoterminowego w wysokości 30 000 000 zł. zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/560/18 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 czerwca 2018r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.75.2018.AW

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza naprzeciwko posesji nr 3 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.98.2018.DB

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty w Kędzierzynie-Koxlu przy ul. Mostowej nr 1 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.99.2018.KM

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu- III postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.94.2018.KM

Wykonanie usług projektowania dróg - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.97.2018.KM

Dostawa w 2019 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.54.2018.KM

Przebudowa ul. Korfantego w ramach zadania PT i przebudowa ul. Korfantego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.91.2018.AH

Remonty nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.87.2018.DM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...