Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat MALUCH+ 2018 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.131.2018.AW

Wykonanie robót budowlanych - realizacja otwartego basenu i basenów krytych przy ulicy Mostowej w Kędzierzynie- Koźlu w celu utworzenia Kędzierzyńsko - Kozielskie Centrum Aktywności w ramach zadania budżetowego: Kędzierzyńsko- Kozielskie Centrum Aktywności Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.128.2018.AS

Zakup sprzętu komuterowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.130.2018.AH

Świadczenie usług serwisu, bieżącej konserwacji oraz aktualizacji wdrożonego u Zamawiającego oprogramowania KSAT 2000i wraz z MDok oraz w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oprogramowania KSAT 2000i Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.126.2018.AW

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- IV POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.123.2018.DB

Dostawa i montaż wyposażenia do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25 do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 MALUCH+'' 2018. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.124.2018.AW

Dostawa i montaż reagałów przesuwnych do dwóch pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.122.2018.KM

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.121.2018.DB

Modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 w Kedzierzynie-Koźlu w ramach zadania: Dokumentacja techniczna oraz modernizacja pomieszczeń Żłobka nr 3 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.120.2018.AH

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przystani kajakowej w Sławięcickim Parku w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.119.2018.AH

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.118.2018.DB

Dostawa w 2019 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.106.2018.KM

Modernizacja i rozbudowa placu zabaw w obrębie ulic Lompy, 1 Maja, Plebiscytowej w Kędzierzynie-Koźlu - Etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.116.2018.DB

Remont pomnika na placu Pamięci Rodła wraz z ułożeniem kostki brukowej przy pomniku Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.113.2018.AW

Dostawa mebli do pomieszczeń biurowych znajdujących się na parterze budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.117.2018.DM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy przystani kajakowej w Sławięcickim Parku w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.114.2018.AH

Remont i naprawa podpór mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn.: PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica - II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.112.2018.DM

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych (Doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe)- III postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.115.2018.AS

Zimowe utrzymanie dróg zarządzanych przez Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w sezonie 2018-2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.109.2018.DM

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spacerowej - II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.111.2018.AS

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle - II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.88.2018.AW

Zakup sprzętu komputerowego - EU - Obywatel.IT - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.103.2018.KM

Remont i naprawa podpód mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn.: PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.100.2018.DM

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych - doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.105.2018.AS

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spacerowej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.104.2018.AS

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...