Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy - kanalizacja deszczowa od studni D19 do studni D20 os. Cisowa ul. Wiosenna w Kędzierzynie-Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.73.2019.AW

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy mini tężni solankowej zlokalizowanej w sąsiedztwie Domu Dziennego Pobytu nr 5 NASZ DOM przy ul. Tadeusza Kościuszki 43B w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.71.2019.AH

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa budowy alejki spacerowej wzdłuż Kanału Kłodnickiego i ul. Szymanowskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.72.2019.AW

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.69.2019.AW

Zakup i dostawa sprzętu elektronicznego i komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.68.2019.RM

Zakup i dostawa sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem w ramach projektu Wzrost jakości usług administracyjnych w Dzierżoniowie, Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.67.2019.KM

Wymiana instalacji wody pitnej i hydrantowej w ramach zadania pn.: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1)- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2019.KM

Sporządzenie raportu z podjętych działań w ramach Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla miasta Kędzierzyn-Koźle Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.56.2019.DM

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj w ramach zadania „Rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego miasta” – etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.59.2019.AH

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.64.2019.KM

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup urządzeń powielających (wielofunkcyjnych) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.62.2019.AW

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.63.2019.DB

Wymiana instalacji wody pitnej i hydrantowej w ramach zadania pn.: Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1). Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.57.2019.KM

Doposażenie placu zabaw przy ul. Wiklinowej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.53.2019.KM

Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup urządzeń powielających (wielofunkcyjnych) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.55.2019.AH

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania oraz sprzętu elektronicznego w ramach realizacji projektu pn.: "Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego" Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.52.2019.DB

Kanalizacja deszczowa od studni D19 do studni d21 na os. Cisowa ul. Wiosenna w ramach zadania pn.: Uzupełnienie kanalizacji ściekowej na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.50.2019.AW

Doposażenie placu zabaw przy ul. Kośnego - dokończenie modernizacji placu zabaw Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.49.2019.RM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy ul. Czerwińskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.51.2019.AH

Przebudowa i budowa ciągów pieszo-rowerowych na Plantach Miejskich w formule zaprojektuj i wykonaj - w ramach zadania: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn - ETAP II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.41.2019.DM

Przebudowa ul. Anny i ul. Piramowicza na odcinku od ul. Sądowej do ul. Planetorza realizowana w ramach zadania pn.: Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.47.2019.RM

Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w ramach zadania: Budowa boiska wielofunkcyjnego typu ORLIK na osiedlu Rogi w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.6.2019.KM

Budowa instalacji sygnalizacji alarmu pożarowego (SAP) w ramach zadania: Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej - PROMYCZEK Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.42.2019.DM

Wykonanie koncepcji programowo-przestrzennej przejścia pieszo-rowerowego przez ul. Dunikowskiego przy stacji paliw w Kedzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2019.RM

Opracowanie prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń planu zagospodarowania przestrzennego miasta Kędzierzyn-Koźle części osiedla Sławięcice - obszar na południe od ul. Sławięcickiej i ul. Stefana Batorego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.37.2019.DM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...