Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Remont i naprawa podpód mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania budżetowego pn.: PT i budowa ścieżki rowerowej łączącej os. Pogorzelec z os. Kłodnica Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.100.2018.DM

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych - doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.105.2018.AS

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budynku krematorium w filii byłego Obozu Pracy Auschwitz w Kędzierzynie-Koźlu przy ul. Spacerowej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.104.2018.AS

Wykonanie usług projektowania dróg - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.97.2018.KM

Dostawa w 2019 r. energii elektrycznej do obiektów zarządzanych przez jednostki sektora finansów publicznych oraz państwowe i samorządowe osoby prawne z terenu województwa opolskiego i śląskiego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.54.2018.KM

Przebudowa ul. Korfantego w ramach zadania PT i przebudowa ul. Korfantego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.91.2018.AH

Remonty nawierzchni i przebudowa dróg będących w zarządzie Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.87.2018.DM

Modernizacja placu zabaw przy ul. Bończyka - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.92.2018.AW

Wykonanie usług projektowania dróg: Część nr 1 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Kościelnej i Zaścianek w Kędzierzynie-Koźlu Część nr 2 - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Dworcowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.86.2018.AH

PT i wykonanie modernizacji przejścia dla pieszych w ciągu ul. Ignacego Łukasiewicza naprzeciwko posesji nr 3 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.89.2018.DB

Zakup sprzętu komputerowego - EU - Obywatel.IT Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.84.2018.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa utworzenia centrum ochrony bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty w Kędzierzynie-Koxlu przy ul. Mostowej nr 1 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.81.2018.KM

Wymiana wyeksploatowanych urządzeń zabawowych - doposażenie placów zabaw w urządzenia zabawowe Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.90.2018.AS

Adaptacja dwóch kondygnacji budynku szkoły na potrzeby funkcjonowania Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej - PROMYCZEK w ramach zadania: Adaptacja dwóch kondygnacji budynku przy ul. Piotra Skargi 11 na cele Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej PROMYCZEK Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.79.2018.AS

Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.78.2018.DB

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.85.2018.KM

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle (bilet elektroniczny) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.52.2018.AH

Termomodernizacja dachu budynku Domu Sportowca na osiedlu Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.80.2018.AH

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.82.2018.AW

Etap I - doposażenie strefy rekreacji przy ul. Sportowej w urządzenia siłowni zewnętrznej w ramach zadania budżetowego pn.:Doposażenie i remont placów zabaw na os. Kłodnica. Doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej w urządzenia fitness. Remont placu zabaw na Żabieńcu przy ul. Cybisa (wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, utworzenie strefy fitness) - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.83.2018.AS

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy placu zabaw przy Domu Kultury w rejonie ul. Skarbowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.76.2018.AH

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego- II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.74.2018.DB

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ulicy Kadetów, Staffa i Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Kadetów II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.73.2018.AW

Budowa oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Waryńskiego i Witosa Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.71.2018.AS

Wykonanie usług projektowania dróg: CZĘŚĆ I Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Z. Herberta w Kędzierzynie-Koźlu. CZĘŚĆ II Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy/przebudowy ul. Nadrzecznej i ul. Radosnej w Kędzierzynie-Koźlu. CZĘŚĆ III Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do ogródków działkowych im. M. Kopernika w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.69.2018.KM

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...