Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. H.Sucharskiego oraz części ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.33.2018.AH

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa Przedszkola nr 17 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.35.2018.DB

Przebudowa ulicy Sądowej w ramach zadania pn. Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.37.2018.DB

Budowa oświetlenia ul. Tartacznej w Kędzierzynie-Koźlu w ramach zadania pn.: Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.34.2018.AW

Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) oraz utrzymanie fontanny i zdroju ulicznego. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.28.2018.KM

Dostawa odzieży i obuwia do zajęć taneczno-ruchowych dla Publicznych Przedszkoli prowadzonych przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.29.2018.DM

Badanie dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.24.2018.AH

Przebudowa ulicy Sądowej w ramach zadania pn. Remont Rynku wraz z ulicami przyległymi Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.26.2018.DB

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.27.2018.KM

Budowa mini tężni solankowych na terenie rekreacyjno-sportowym przy ul. Augystyna Kośnego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.22.2018.AS

Dostawa mebli - wyposażenie obiektu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.16.2018.DB

Nasadzenia kwiatów ozdobnych w koszach, konstrukcjach i wieżach kwietnikowych oraz na skwerach zieleni miejskiej wraz z utrzymaniem Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.25.2018.KM

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I - Utworzenie skweru przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II 32 w Kędzierzynie-Koźlu - wykonanie nasadzeń Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.9.2018.KM

Kredyt krótkoterminowy odnawialny, finansujący pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości do kwoty 5.000.000,00 zł. zgodnie z Uchwałą Nr LI/484/17 Rady Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2017 r. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.21.2018.AH

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1)- II postępowanie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.20.2018.DM

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I - Utworzenie skweru przed budynkiem krytej pływalni przy Al. Jana Pawła II 32 w Kędzierzynie-Koźlu - wykonanie robót budowlanych Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.2.2018.AW

System rowerów miejskich OKBike! Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.18.2018.AW

Budowa placu zabaw w Parku Lotników w Kędzierzynie-Koźlu realizowanego w ramach zadań pn. Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych - Etap I oraz Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.5.2018.AH

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ulicy Łokietka w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.13.2018.AS

Badanie dokumentów finansowo-księgowych przez biegłego rewidenta z realizacji projektu Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko-Strzeleckiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.15.2018.AH

Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I - Odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej wraz z rewaloryzacją terenów zieleni na osiedlu Blachownia (tzw. Park Lotników) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.119.2017.KM

Budowa i przebudowa instalacji oświetlenia oraz budowa kanału kablowego w części ul. Dunikowskiego w ramach zadania inwestycyjnego pn.: "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego na obszarze Gminy" Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.6.2018.AS

Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kędzierzyn-Koźle oraz komunalnych osób prawnych w Kędzierzynie-Koźlu w latach 2018 - 2019 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.12.2018.KM

Efektywność energetyczna w budynkach publicznych Subregionu Kędzierzyńsko - Strzeleckiego -Termomodernizacja Publicznej Szkoły Podstawowej nr 19 w Kędzierzynie-Koźlu (byłe ZSM nr 1) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.7.2018.DM

Adaptacja trzech łącznic telefonicznych na odtwarzacz wspomnień, System ożywienia archiwalnych fotografii w ramach projektu pn.: Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę kompleksu zamkowego” Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.2018.DB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...