Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Prace interwencyjne wcześniej nieprzewidziane z zakresu pielęgnacji i nasadzeń zieleni Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.29.2020.AH

Zagospodarowanie terenu sportowego na terenie PSP nr 6 - oś. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.30.2020.DB

Przebudowa i rozbudowa ul. Nadrzecznej i Radosnej na os. Cisowa w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.20.2020.RM

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.28.2020.RM

Dostawa i wdrożenie Platformy Informacyjno - Płatniczej dla Gminy Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu Wzrost jakości usług administracyjnych w Kluczborku, Kędzierzynie-Koźlu, Namysłowie, Prudniku Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.26.2020.KM

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.27.2020.AW

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu widowni muszli koncertowej amfiteatru w Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.31.2020.RM

Dostawa mebli oraz krzeseł do pomieszeczeń biurowych znajdujących się w budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Władysława Planetorza 2 oraz przy ul. Grzegorza Piramowicza 32 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.18.2020.AW

Zagospodarowanie terenu przy ul. Przechodniej na os. Pogorzelec w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.16.2020.KM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do posesji ul. Wyspiańskiego od nr 28 do nr 40 - III POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.24.2020.AH

Sportowe zagospodarowanie terenu PSP nr 16 - oś. Sławięcice w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.8.2020.AW

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wymiany nawierzchni podwórek przy ul. Gagarina 4 i 2 oraz wykonanie dojazdu do altany śmietnikowej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.22.2020.AH

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu widowni muszli koncertowej amfiteatru w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.14.2020.RM

Modernizacja instalacji elektrycznej w budynku świetlicy szkolnej (PSP nr 1) na os. Śródmieście w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.15.2020.AW

Utworzenie Centrum Ochrony Bioróżnorodności na terenie nieczynnego lodowiska na os. Azoty przy ul. Mostowej 1 w ramach projektu pn.: Partnerstwo na rzecz ochrony różnorodności biologicznej Gminy Kędzierzyn-Koźle, Gminy Ujazd oraz Nadleśnictwa Kędzierzyn Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.2.2020.DM

Wykonanie nasadzeń drzew lub krzewów w zamian wyciętych na podstawie decyzji Starosty zezwalających na usunięcie Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.12.2020.AH

Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej w drodze dojazdowej do budynków nr 27B i 29 przy ul. Piastowskiej w Kędzierzynie-Koźlu wraz z wykonaniem przepompowni ścieków i oświetleniem drogi dojazdowej. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.7.2020.KM

Budowa kanalizacji deszczowej w celu odwodnienia terenu w rejonie budynku przy ul. Modrzejewskiej 4 w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.5.2020.KM

Wyposażenie osiedlowej strefy rekreacyjno-wypoczynkowej w sprzęt i urządzenia służące organizacji działań integracyjnych i prorodzinnych mieszkańców Lenartowic. Etap III - doposażenie obiektów (w część doposażenia osiedlowego placu zabaw dla dzieci w nowe urządzenia zabawowo- sprawnościowe, głównie dla dzieci w wieku 3+ i 5+) - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.9.2020.DM

Wykonanie przedsięwzięcia inwestycyjnego w systemie zaprojektuj i wykonaj polegającego na budowie ścieżki rowerowej łączącej osiedle Pogorzelec z osiedlem Kłodnica wraz z rozbudową mostu w ciągu ul. Wyspiańskiego w Kędzierzynie-Koźlu w ramach realizacji projektu pn.:Zwiększenie bezpieczeństwa oraz płynności ruchu w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozbudowę i przebudowę ul. Wyspiańskiego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.3.2020.RM

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do posesji ul. Wyspiańskiego od nr 28 do nr 40 - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.10.2020.AH

Zagospodarowanie placu przy ul. Traugutta w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.1.2020.AW

Rewitalizacja placu zabaw przy ul. Jordanowskiej - etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.4.2020.AW

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy drogi dojazdowej do posesji ul. Wyspiańskiego od nr 28 do nr 40 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.111.2019.AH

Przebudowa ul. Ignacego Mościckiego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.100.2019.AH

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...