Archiwalne Wyniki

Temat Nazwa Zamawiającego Sygnatura
Etap I - doposażenie strefy rekreacji przy ul. Sportowej w urządzenia siłowni zewnętrznej w ramach zadania budżetowego pn.:Doposażenie i remont placów zabaw na os. Kłodnica. Doposażenie placu zabaw przy ul. Sportowej w urządzenia fitness. Remont placu zabaw na Żabieńcu przy ul. Cybisa (wymiana starych i zużytych urządzeń zabawowych na nowe, utworzenie strefy fitness) Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.68.2018.AS

Remont północno-zachodniego muru obronnego tzw. Zamku Górnego w Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.65.2018.KM

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ulicy Kadetów, Staffa i Filtrowej w Kędzierzynie-Koźlu - ul. Kadetów Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.61.2018.AW

Modernizacja placu zabaw przy ul. Bończyka Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.63.2018.AH

Dostawa replik w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.60.2018.DB

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Marynarskiej - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.57.2018.AS

Wykonanie usług projektowania dróg: CZĘŚĆ I: Dokumentacja - projektowo kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Zielonej w Kędzierzynie-Koźlu CZĘŚĆ II: Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy/rozbudowy ul. Krzywej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.55.2018.AW

Remont pomieszczeń biurowych parteru budynku Urzędu Miasta Kędzierzyn-Koźle przy ul. Planetorza 2 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.53.2018.DB

Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kędzierzyńsko-Strzeleckim - Etap II Infrastruktura służąca obsłudze pasażerów zapewniająca m.in. interaktywną informację pasażerską - Gmina Kędzierzyn-Koźle. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.32.2018.AW

Przebudowa i rozbudowa ul. Wierzbowej w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.50.2018.AH

Rozwój terenów zieleni (odnowienie zieleni przyulicznej) przy ul. Xawerego Dunikowskiego w Kędzierzynie-Koźlu realizowane w ramach projektu: Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kedzierzynie-Koźlu porprzez rozwój terenów zielonych - Etap I Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.42.2018.KM

Remont Rynku w Koźlu w ramach zadania pn.: Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi.- II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.51.2018.DM

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Elsnera - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.48.2018.AS

Remont i konserwacja zabytkowego parowozu Ty-2 wraz z tendrem w ramach zadania pn.: Zagospodarowaniae placu przy ul. Traugutta. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.49.2018.KM

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. H.Sucharskiego oraz części ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu - II POSTĘPOWANIE Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.46.2018.AH

Wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Marynarskiej Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.45.2018.AS

Remont urządzeń zabawowych na gminnych placach zabaw, remont, montaż i demontaż urządzeń technicznych (mała architektura) oraz utrzymanie fontanny i zdroju ulicznego II postępowanie. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.47.2018.KM

Naprawa, konserwacja i utrzymanie wiat przystankowych. Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.40.2018.DM

Remont Rynku w Koźlu w ramach zadania pn.: "Remont Rynku w Koźlu z ulicami przyległymi." Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.43.2018.DM

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.44.2018.AW

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. Elsnera Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.41.2018.AS

Przebudowa i rozbudowa ul. Wierzbowej w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.39.2018.AH

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa ul. H.Sucharskiego oraz części ul. Kochanowskiego w Kędzierzynie-Koźlu Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.33.2018.AH

Dostawa wyposażenia obiektu w ramach zadania pn. Zachowanie dziedzictwa kulturalnego Kędzierzyna-Koźla poprzez renowację, rewaloryzację i przebudowę zabytkowego kompleksu zamkowego Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.36.2018.DB

Roboty budowlane w ramach zadania pn.: PT i przebudowa Przedszkola nr 17 Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych ZP.271.1.35.2018.DB

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ...