Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.137.2020.AW

"Budowa młodzieżowej strefy rekreacji Skatepark w Koźlu - dostęp dla mieszkańców Osiedli Południe, Stare Miasto i Zachód- ETAP II"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Bul Daniel                       Data Ostatniej Modyfikacji: 2021-02-16

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 765705-N-2020 z 11.12.2020 docx 34,6 2020-12-11 26

Zmiany treści ogłoszenia

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zm. ogłoszenia nr 540542640-N-2020 z 14.12.2020 docx 15,7 2020-12-14 23

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ_I_SIWZ_IDW_Instrukcja Dla Wykonawców doc 849,0 2020-12-11 38

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ_III_SIWZ_OPZ_Opis_Przedmiotu_Zamówienia1 doc 84,5 2020-12-11 37
CZ_II_SIWZ_IPU_Istotne_Postanowienia_Umowy doc 240,5 2020-12-11 33
decyzja PnB 1.66.2020 pdf 1716,8 2020-12-11 42
Podstawowe Wytyczne Zieleń Nasadzenia 28.02.2020 pdf 6783,7 2020-12-11 44
projekt budowlany.part1 rar 14648,4 2020-12-11 57
projekt budowlany.part2 rar 14648,4 2020-12-11 49
projekt budowlany.part3 rar 4362,1 2020-12-11 41
projekt wykonawczy rar 16085,3 2020-12-11 62
STWiORB i Przedmiar rar 3124,4 2020-12-11 35
Zakres robót zrealizowanych w Etapie I pdf 1303,8 2020-12-11 31
załączniki_nr_1_-_10 doc 256,5 2020-12-11 38

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
AKTUALNY 14.12.2020_Zał_nr 9_Wzór wykazu robót budowlanych docx 21,4 2020-12-14 41
Modyfikacja treści SIWZ 14.12.2020 pdf 289,6 2020-12-14 47
Wyjaśnienia i modyfikacja treści SIWZ 23.12.2020r. pdf 851,0 2020-12-23 41

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert 05.01.2021 pdf 267,1 2021-01-05 67

Pobierz wszystkie dokumenty