Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.135.2020.KM

"Dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy i remontu ul. Złotniczej (część I) oraz Dokumentacja projektowo-kosztorysowa budowy parkingu w ramach zadania: Rewitalizacja zabytkowego kompleksu w Koźlu (część II)"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Mazur Karolina                       Data Ostatniej Modyfikacji: 2021-01-07

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie UZP doc 81,7 2020-12-10 39

Wyniki częściowe

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Zawiadomienie o wyniku postępowania w części II_www_07.01.2021 pdf 105,1 2021-01-07 47
ZP.271.135.2020.KM_Zawiadomienie o unieważnieniu cz1-Złotnicza(www) pdf 157,2 2020-12-30 43

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ I SWIZ_IDW_Instrukcja dla Wykonawców doc 1080,5 2020-12-10 29

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ II SIWZ_IPU_Istotne postanowienia umowy_CZ I doc 270,5 2020-12-10 31
CZ II SIWZ_IPU_Istotne postanowienia umowy_CZ II doc 215,0 2020-12-10 29
CZ III SIWZ_OPZ_Opis przedmiotu zamówienia_CZ I doc 152,5 2020-12-10 31
CZ III SIWZ_OPZ_Opis przedmiotu zamówienia_CZ II doc 155,0 2020-12-10 31
DOKUMENTACJA_CZ II_Parking rar 21161,9 2020-12-10 37
DOKUMENTACJA_CZ I_ul. Złotnicza rar 17218,7 2020-12-10 29

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert_18.12.2020 pdf 139,7 2020-12-18 22

Pobierz wszystkie dokumenty