Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.61.2020.KM

"Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. - IV POSTĘPOWANIE"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Mazur Karolina                       Data Ostatniej Modyfikacji: 2020-06-19

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 540637-N-2020 z dnia 2020-05-18 r. doc 63,5 2020-05-18 116

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ I SIWZ_IDW_Instrukcja dla Wykonawców doc 1078,5 2020-05-18 132

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ II SIWZ_IPU_Istotne postanowienia umowy doc 230,5 2020-05-18 110
CZ III SIWZ_OPZ_Opis przedmiotu zamówienia doc 134,0 2020-05-18 135

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert_26.05.2020 pdf 327,1 2020-05-26 102

Pobierz wszystkie dokumenty