Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.21.2020.KM

"Wykonanie śluzy wałowej na potoku Lineta w km 1+055 wału przeciwpowodzowiego"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Mazur Karolina                       Data Ostatniej Modyfikacji: 2020-03-31

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 513940-N-2020 z dnia 2020-02-18 r. pdf 195,0 2020-02-18 94

Zmiany treści ogłoszenia

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ_I_SIWZ_-_IDW doc 960,5 2020-02-18 115

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
CZ III SIWZ_OPZ_Opis przedmiotu zamówienia_21.KM doc 80,5 2020-02-18 126
CZ I_IPU_Istotne postanowienia umowy doc 229,0 2020-02-18 98
Dokumnetacja techniczna.part1 rar 30720,0 2020-02-18 143
Dokumnetacja techniczna.part2 rar 30720,0 2020-02-18 107
Dokumnetacja techniczna.part3 rar 30720,0 2020-02-18 106
Dokumnetacja techniczna.part4 rar 30720,0 2020-02-18 104
Dokumnetacja techniczna.part5 rar 30720,0 2020-02-18 103
Dokumnetacja techniczna.part6 rar 3615,4 2020-02-18 128

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Decyzja Wojewody Opolskiego nr IN.I.7840.6.3.2017.MBA pdf 6179,8 2020-03-06 66
Informacja o zmianach w SIWZ_03.03.2020 pdf 239,6 2020-03-03 77

Zapytania do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Odpowiedzi na pytania i zmiana SIWZ_06.03.2020 pdf 1771,6 2020-03-06 87
Odpowiedź na pytanie do SIWZ_27.02.2020r. pdf 255,0 2020-02-27 97

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert_11.03.2020 pdf 287,3 2020-03-11 118

Pobierz wszystkie dokumenty