Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.14.2020.RM

"Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania terenu widowni muszli koncertowej amfiteatru w Koźlu"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Mikołajewicz Rafał                       Data Ostatniej Modyfikacji: 2020-02-25

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu nr 511669-N-2020 z dnia 2020-02-14 r pdf 182,0 2020-02-14 29

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Część I - SIWZ IDW docx 170,5 2020-02-14 24

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Część II - SIWZ IPU docx 72,7 2020-02-14 32
Część III - SIWZ OPZ docx 52,2 2020-02-14 23
koncepcja przebudowy alejek parkowych na plantach Miejskich w Koźlu w rejoni pdf 686,2 2020-02-14 30
szkic sytuacyjny z zaznaczonym obszarem inwestycji. pdf 1331,1 2020-02-14 29
Wypis i wyrys i wskazanie war.projekt. pdf 9022,2 2020-02-14 24

Pobierz wszystkie dokumenty