Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.13.2019.AS

"Dostawa oraz montaż urządzeń zabawowych wraz z wykonaniem stref bezpieczeństwa dla Publicznego Przedszkola Nr 10 prowadzonego przez Gminę Kędzierzyn-Koźle w ramach projektu pod nazwą Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w Kędzierzynie-Koźlu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-2020, oś priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, działanie 9.1 Rozwój edukacji, poddziałanie 9.1.3 Wsparcie edukacji przedszkolnej. - II POSTĘPOWANIE"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Skupin Angelika                       Data Ostatniej Modyfikacji: 2019-03-26

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie nr 520648-N-2019 docx 56,7 2019-03-04 60

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
cz_I_IDW_SIWZ doc 967,0 2019-03-04 70

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
cz_III_OPZ_SIWZ docx 97,3 2019-03-04 82
cz_II_IPU_SIWZ doc 238,5 2019-03-04 76
rys.1 wizualizacja urządzenia pdf 217,7 2019-03-04 79

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP.271.1.13.2019.AS Informacja z otwarcia ofert pdf 584,2 2019-03-13 68

Pobierz wszystkie dokumenty