Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.1.10.2019.AW

"Dostawa pomocy dydaktycznych/zabawek do Żłobka nr 3 w Kędzierzynie-Koźlu, ul. Piotra Skargi 25, 47-224 Kędzierzyn-Koźle do nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. "

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Wesołowska Agnieszka                       Data Ostatniej Modyfikacji: 2019-03-07

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu w BZP nr 517023-N-2019 z 22.02.2019 doc 87,0 2019-02-22 65

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Cz_I_SIWZ_IDW_Instrukcja Dla Wykonawców doc 827,5 2019-02-22 75

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Cz_III_SIWZ_OPZ_Opis Przedmiotu Zamówienia docx 42,6 2019-02-22 86
Cz_II_SIWZ_IPU_Istotne Postanowienia Umowy doc 131,0 2019-02-22 65

Zmiany specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Aktualizacja części II SIWZ_Istotne Postanowienia Umowy pdf 703,0 2019-02-26 46
Zaktualizowane w dniu 26.02.2019 Istotne Postanowienia Umowy doc 131,5 2019-02-26 51

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert 05.03.2019 pdf 523,1 2019-03-05 55

Pobierz wszystkie dokumenty