Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.119.2017.KM

""Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I" - Odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej wraz z rewaloryzacją terenów zieleni na osiedlu Blachownia (tzw. Park Lotników)"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Mazur Karolina                       Data Ostatniej Modyfikacji: 2018-02-13

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu DUUE pdf 145,7 2018-01-15 47

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP.271.119.2017.KM I_SIWZ_IDW doc 1062,0 2018-01-15 60

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Budki pdf 793,9 2018-01-15 43
Część II IDW - IPU doc 295,0 2018-01-15 53
Część III IDW - OPZ doc 199,5 2018-01-15 45
D-00.00.00 - Wymagania ogólne docx 40,1 2018-01-15 40
D-01.02.04 rozbiórka elementów dróg docx 20,0 2018-01-15 33
D-02.00.01-02.02.01 - Roboty ziemne docx 57,8 2018-01-15 38
D-04.01.01-Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem docx 26,0 2018-01-15 36
D-04.04.00-04.04.02 - podbudowa z kruszywa docx 73,0 2018-01-15 34
D-05.02.01- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabil.mechanicznie docx 62,7 2018-01-15 36
D-05.03.23a - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej docx 1109,8 2018-01-15 38
D-08.01.01b.-krawężniki betonowe docx 559,4 2018-01-15 34
D-08.03.01 ustawienie obrzeży docx 25,8 2018-01-15 33
Harmonogram rzeczowo-finansowy doc 139,0 2018-01-15 36
mapa do celów projektowych 7z 135,2 2018-01-15 39
OPERAT 7z 39182,1 2018-01-15 40
park_lotnikow projekt 07.12.2017-Model przekrój 1 pdf 133,5 2018-01-15 48
park_lotnikow projekt 07.12.2017-Model przekrój 2 pdf 133,8 2018-01-15 38
park_lotnikow projekt 12.12.2017-Model pdf 5565,8 2018-01-15 40
PRZEDMIARY 7z 595,7 2018-01-15 49
Przedmiar_Roboty drogowe pdf 28,7 2018-01-15 48
PW- projekt wykonawczy.part1 rar 30720,0 2018-01-15 47
PW- projekt wykonawczy.part2 rar 30720,0 2018-01-15 48
PW- projekt wykonawczy.part3 rar 16760,8 2018-01-15 44
SPECYFIKACJE 7z 1088,1 2018-01-15 39
Tablica informacyjna pdf 97,4 2018-01-15 38
Tablica Pamiątkowa pdf 95,4 2018-01-15 36
uzgodnienia.part1 rar 30720,0 2018-01-15 35
uzgodnienia.part2 rar 21800,8 2018-01-15 33
załacznik nr 2 do IDW - JEDZ doc 205,5 2018-01-15 46
załącznik nr 3 do IDW - Instrukcja wypełniania JEDZa pdf 1157,3 2018-01-15 33
Zestawienie roślin i prac xlsx 265,3 2018-01-15 55

Pobierz wszystkie dokumenty