Szczegóły ogłoszenia

ZP.271.119.2017.KM

"Poprawa jakości środowiska miejskiego w Kędzierzynie-Koźlu poprzez rozwój terenów zielonych -Etap I - Odnowienie zieleni zanikającej i zdegradowanej wraz z rewaloryzacją terenów zieleni na osiedlu Blachownia (tzw. Park Lotników)"

Gmina Kędzierzyn-Koźle, Urząd Miasta, Wydział Zamówień Publicznych

Operator przetargu: Mazur Karolina                       Data Ostatniej Modyfikacji: 2018-03-22

Ogłoszenie

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Ogłoszenie o zamówieniu DUUE pdf 145,7 2018-01-15 300

Specyfikacja

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
ZP.271.119.2017.KM I_SIWZ_IDW doc 1062,0 2018-01-15 273

Załączniki do specyfikacji

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Budki pdf 793,9 2018-01-15 298
Część II IDW - IPU doc 295,0 2018-01-15 293
Część III IDW - OPZ doc 199,5 2018-01-15 279
D-00.00.00 - Wymagania ogólne docx 40,1 2018-01-15 274
D-01.02.04 rozbiórka elementów dróg docx 20,0 2018-01-15 268
D-02.00.01-02.02.01 - Roboty ziemne docx 57,8 2018-01-15 284
D-04.01.01-Koryto z profilowaniem i zagęszczeniem docx 26,0 2018-01-15 273
D-04.04.00-04.04.02 - podbudowa z kruszywa docx 73,0 2018-01-15 289
D-05.02.01- nawierzchnia z kruszywa łamanego stabil.mechanicznie docx 62,7 2018-01-15 282
D-05.03.23a - nawierzchnia z betonowej kostki brukowej docx 1109,8 2018-01-15 271
D-08.01.01b.-krawężniki betonowe docx 559,4 2018-01-15 275
D-08.03.01 ustawienie obrzeży docx 25,8 2018-01-15 266
Harmonogram rzeczowo-finansowy doc 139,0 2018-01-15 272
mapa do celów projektowych 7z 135,2 2018-01-15 274
OPERAT 7z 39182,1 2018-01-15 274
park_lotnikow projekt 07.12.2017-Model przekrój 1 pdf 133,5 2018-01-15 299
park_lotnikow projekt 07.12.2017-Model przekrój 2 pdf 133,8 2018-01-15 317
park_lotnikow projekt 12.12.2017-Model pdf 5565,8 2018-01-15 292
PRZEDMIARY 7z 595,7 2018-01-15 307
Przedmiar_Roboty drogowe pdf 28,7 2018-01-15 304
PW- projekt wykonawczy.part1 rar 30720,0 2018-01-15 304
PW- projekt wykonawczy.part2 rar 30720,0 2018-01-15 303
PW- projekt wykonawczy.part3 rar 16760,8 2018-01-15 291
SPECYFIKACJE 7z 1088,1 2018-01-15 283
Tablica informacyjna pdf 97,4 2018-01-15 286
Tablica Pamiątkowa pdf 95,4 2018-01-15 279
uzgodnienia.part1 rar 30720,0 2018-01-15 269
uzgodnienia.part2 rar 21800,8 2018-01-15 273
załacznik nr 2 do IDW - JEDZ doc 205,5 2018-01-15 282
załącznik nr 3 do IDW - Instrukcja wypełniania JEDZa pdf 1157,3 2018-01-15 260
Zestawienie roślin i prac xlsx 265,3 2018-01-15 337

Zmiany specyfikacji

Inne dokumenty

Nazwa Typ Rozmiar [KB] Publikacja od Pobrano
Informacja z otwarcia ofert doc 220,5 2018-02-26 288

Pobierz wszystkie dokumenty